Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Tegn og forklar eukaryote celler

Tegning er et nyttig verktøy for å lære, huske og kommunisere med andre. Arbeid sammen med en medelev og utforsk de eukaryote cellene ved hjelp av tegning.
Gutt tegner en celle i notatboka si. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Utforsk eukaryote celler gjennom tegning

Ved å tegne tvinges du til å studere cellen grundig. Det viktigste i denne oppgaven er ikke at tegningen nødvendigvis skal bli pen, men at den skal bli så tydelig som mulig. Derfor er det viktig å tenke gjennom hvor mye informasjon som skal til for å formidle de ulike organellene og cellestrukturene på best mulig måte.

Hvordan kan du illustrere oppbygning og struktur av en eukaryot celle på en enkel og tydelig måte slik at medelevene dine kan lære noe av tegningen din?

Arbeid sammen to og to

  1. Tegn en celle hver – den ene tegner en dyrecelle og den andre en plantecelle.

  2. Bytt tegning med medeleven din og sett navn på de ulike cellestrukturene og organellene i figuren han/hun har tegnet.

  3. Forklar hvordan cellen er bygd opp, ved hjelp av tegningen du har satt navn på. Stemmer navnsettingen og tolkingen din av figuren med det medeleven din ønsket å kommunisere?

  4. Jobb sammen og beskriv rollen til de ulike delene i cellen, og forklar hvordan disse fungerer.

  5. Hva er karakteristisk for planteceller og dyreceller?

Tips!

Heng gjerne opp cellebildene i klasserommet når dere er ferdige. Kanskje dere kan lage en plakat som pynter opp og kan brukes til repetisjon?

Relatert innhold

Planter, dyr og sopp er, sammen med noen flere organismer, bygd opp av eukaryote celler og har dermed mange fellestrekk i oppbygning og indre struktur.

CC BY-SASkrevet av Kristin Bøhle, Hilde Ervik og Camilla Øvstebø.
Sist faglig oppdatert 07.05.2021

Læringsressurser

Arvestoffet