Hopp til innhold

Fagstoff

DNA i cellekjernen

Arvestoffet vårt ligger som koder langs flere DNA-tråder i alle cellekjernene våre. Når disse DNA-trådene (kromosomene) er utstrakte, blir de til sammen cirka to meter lange, men når arvestoffet komprimeres og pakkes for å bli klar til celledeling, får alt plass på en nålespiss.

Et unikt kodespråk – felles for alt liv

I dette emnet får du studere hvordan vårt arvestoff er bygd opp, og hvordan små forskjeller i DNA-koden gir ulike egenskaper. Dette gir deg grunnlag for å forstå arv og evolusjon, og hvordan genteknologi kan brukes.

DNA og genom

DNA er en forkortelse for "deoxyribonucleic acid", på norsk: deoksyribonukleinsyre. Hele arvematerialet – alt DNA-et til en organisme, kalles organismens genom. Det omfatter både genene og de delene av DNA uten kjent funksjon. Alle kroppscellene i en organisme har en kopi av genomet som inneholder all informasjonen til å lage og vedlikeholde organismen gjennom hele livet.

46 kromosomer. Mikroskopbilde.

I hver menneskecelle er det 46 DNA-tråder som kalles kromosomer. Kromosom, "fargekropp", har fått navnet sitt fordi DNA lett lar seg farge når preparater skal studeres i mikroskop.

To og to kromosomer har anlegg for de samme egenskapene. Det er derfor 23 par kromosomer.

I hvert kromosompar er det ett kromosom fra mor og ett kromosom fra far. Du har altså fått akkurat like mye arv fra begge foreldrene dine.

Pakking av DNA-tråden

Vi vet at DNA-tråden er veldig tynn, og at den kan snurres og pakkes svært tett. Det er likevel ufattelig at 2 meter DNA kan få plass inne i en så liten cellekjerne.

DNA trinnvis utbrettet fra kompakt kromosom til DNA-tråd. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Sammenligning av størrelser

I tabellen under øker størrelsen 10 ganger for hver kolonne du flytter til høyre.

  • Omtrent hvor stor er cellekjernen som rommer 2 meter DNA?
  • Hvor mange dyreceller er det plass til på 1 mm?
  • Hvor stor er en bakterie, et virus, røde blodceller og et ribosom? Kan du gjøre om måleenheten til millimeter?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Kristin Bøhle.
Sist faglig oppdatert 02.11.2019

Læringsressurser

Arvestoffet