Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Årsak og virkning

Når noe skjer (virkning), sier vi at det er en årsak til at det skjer. Vanligvis er det flere årsaker til at noe skjer. Når vi skal lage modeller, må vi finne ut hvilke årsaker som påvirker det vi undersøker.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Modell som viser sammenheng mellom antall seire og antall pokaler man vinner. Skjermdump.

Koble sammen årsakssammenhenger i SageModeler

Oppgave 1

Fullfør «årsakene» under med en «virkning»:

  1. Vanskelige oppgaver på skolen gjør at jeg …
  2. Stress gjør at jeg …
  3. En økning i antallet harer i en skog gjør at …
  4. En nedgang i antallet dieselbiler gjør at …

Oppgave 2

Bruk SageModeler til å vise sammenhengen mellom årsak og virkning i oppgave 1 ved å bruke variabler som du kobler sammen. Husk å bruke nøytrale navn på variablene.

Lag årsakssammenhenger på concord.org

Direkte og indirekte årsakssammenhenger

Fokuser på årsak og virkning

Årsak og virkning er grunnlaget for modellene du skal lage i SageModeler. Før du simulerer en modell, må du forsøke å lage sammenhengen mellom årsak og virkning så direkte som mulig.

Noen ganger er sammenhengen nokså lett å oppdage, som sammenhengen mellom antallet seire i en konkurranse og antallet pokaler du har vunnet.

Andre ganger er ikke sammenhengen like direkte. Det er ikke nødvendigvis et problem hvis du skal lage en veldig omtrentlig modell, men vanligvis blir modeller mer presise hvis sammenhengene i modellen er så direkte som mulig.

Sammenhengen mellom CO₂-utslipp fra en bensinbil og temperaturen på jorda er et eksempel på en indirekte sammenheng. Om du lager en direkte forbindelse mellom CO₂-utslipp fra en bensinbil og temperaturen på jorda, gir ikke et godt bilde av virkeligheten. Det er ikke en god modell. En mer direkte sammenheng i et slikt eksempel kan være at CO₂-utslipp fra biler påvirker CO₂-konsentrasjonen i atomsfæren.

Modeller som viser indirekte og direkte sammenhenger. Illustrasjon.

Oppgave 3

For hver av årsakene, ta stilling til om du tror det er en direkte eller indirekte sammenheng. Begrunn svaret ditt.

  1. matinntak → vekt
  2. penger → lykke
  3. intelligens→ karakterer på skolen
  4. ild → røyk

Bruk SageModeler til å definere sammenhenger

Utfordringen er å lage årsakssammenhenger som er så direkte som mulig. Eksempelet viser hvordan det kan gjøres.

Koblingen mellom «mat» og «kaniner» kan vi se på som en indirekte sammenheng. Flere variabler er brukt for å gjøre sammenhengene mellom hvert trinn i kjeden mer direkte.

Modell som viser sammenhengen mellom tilgangen på mat og antallet kaniner. Illustrasjon.

Sammenhengen mellom «mat» og «kaniner» er indirekte. Med mer spesifikke variabler og variabelnavn blir sammenhengen mer nøyaktig og direkte.

Oppgave 4

På lenka under finner du tre ulike sammenhenger. Avgjør om sammenhengene er direkte eller indirekte. Mener du sammenhengen er indirekte, så legg til flere variabler slik at du får en kjede av årsaker og sammenhenger som er mer direkte:

Fra indirekte til direkte sammenhenger fra concord.org

Denne ressursen er en bearbeidet utgave av https://authoring.concord.org/sequences/406/activities/8038/afbb047e-c126-4df1-bba6-e072bf3191de


Sist oppdatert 07.12.2019
Skrevet av Steve Roderick og Dan Damelin
Rettighetshavere: The Building Models Project og The Concord Consortium

Læringsressurser

Lag modeller i SageModeler