Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvem har ansvaret for helsa di?

I Norge har vi store valgmuligheter. Derfor er det viktig å være klar over at valgene du tar, har konsekvenser for helsa di. Undersøk hvordan ulike valg påvirker deg, og hvordan du påvirkes til å ta ulike valg.
En jente sitter på gulvet i en skolekorridor med bok over hodet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1

Ifølge Folkehelseinstituttet lever 1 av 5 av med hjerte- og karsykdom eller har høy risiko for å få en slik sykdom. Til sammen er denne gruppen sykdommer en av de vanligste dødsårsakene i Norge.

 1. Hva tenker du når du leser dette?
 2. Hvilke faktorer påvirker risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdom?

Oppgave 2

Bruk den interaktive statistikken om risikofaktorer på NCD Risc (engelsk) for å studere utviklingen av overvekt og fedme i Norge i perioden 1980–2014.

 1. Beskriv hvordan utviklingen har vært. Hva tenker du om denne utviklingen?
 2. Hvilke konsekvenser kan overvekt og fedme ha for helsa di?

Oppgave 3

Argumentet under er hentet fra en artikkel på NRK.no knyttet til UNICEF-rapporten «The state of the World's children 2019: Children, food and nutrition».

"Mens millioner av barn har et usunt kosthold fordi de mangler eller ikke har råd til bedre alternativer, blir norske barn og unge ofte overeksponert for usunn mat." (UNICEF, 2019)

Hva tror du forfatteren har ment med denne påstanden?

Oppgave 4

Undersøk hvordan mat og drikke markedsføres mot barn og unge i Norge.

 1. Finn eksempler på markedsføring som kan fremme gode og dårlige helsevaner. Begrunn hvorfor du mener disse eksemplene kan påvirke helsevaner hos barn og unge.
 2. Fant du flest eksempler som fremmer gode eller flest eksempler som fremmer dårlige helsevaner? Hvorfor tror du det er slik?
 3. Finn ut hvordan markedsføringsloven i Norge ivaretar barns rett til god helse.
 4. Valgene du tar i hverdagen, påvirker deg og har konsekvenser for helsa di, men du kan påvirkes til å ta ulike valg. Hvem har da ansvaret for de valgene du tar?

Oppgave 5

Undersøk hvordan myndighetene kan påvirke helsevanene dine.

 1. Finnes det politiske føringer i Norge i dag som fremmer gode og/eller dårlige helsevaner? Gi eksempler og begrunn svarene dine.
 2. Bør vi bruke politiske føringer for å styre hva folk spiser? Begrunn svaret ditt.
 3. Lag forslag til nye regler, retningslinjer, avgifter, subsidier og lignende som kan fremme gode helsevaner.

Oppgave 6

Hvilke konsekvenser har helsa di for samfunnet, og for Norge?

Oppgave 7

Hvem har ansvaret for helsa di? Skriv et debattinnlegg som fremmer ditt syn på problemstillingen. Ta gjerne utgangspunkt i de to relaterte artiklene under.

Slik skriver du et debattinnlegg.

Forslag til videre arbeid

Lag en holdningsskapende kampanje som fremmer gode helsevalg. Skap bevissthet på skolen om at valgene du tar i hverdagen, påvirker deg og har konsekvenser for helsa di.

Les om holdningskampanjer


Relatert innhold


Kilder

NRK. (2019, 16. oktober). Utfordrende å snakke med barn om overvekt. Hentet 27. mai 2020 fra https://www.nrk.no/norge/unicef-rapport_-norge-blant-landene-som-har-utfordringer-med-fedme-og-overvekt-1.14742477

UNICEF. (2019). THE STATE OF THE WORLD'S CHILDREN 2019.
Growing well in a changing world. Children, food and nutrition. Hentet 27. mai 2020 fra https://www.unicef.org/media/63016/file/SOWC-2019.pdfCC BY-SASkrevet av Camilla Øvstebø.
Sist faglig oppdatert 25.05.2020

Læringsressurser

Kosthold