Hopp til innhold

Forelesning og presentasjon

eForelesning om helse og livsstil

Med livsstil mener vi måten du velger å leve på. Livsstilen din vil avhenge av hva slags kosthold du har, hvor fysisk aktiv du er, og om du bruker rusmidler.

LK20
Sist oppdatert 04.06.2020
Skrevet av Trine Merethe Paulsen og Birgit Flaten

Læringsressurser

Kosthold