Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Øvelse

KMI-programmering i Python

Her skal du lage et program som regner ut kroppsmasseindeks (KMI). BMI (Body Mass Index) er det tilsvarende engelske uttrykket. KMI viser forholdet mellom kroppslengde og vekt, men gir ikke nyansert informasjon om helse og kropp.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
To føtter står på ei vekt som viser 126 kg. Foto.

KMI gir et lite nyansert bilde

Kroppsmasseindeksen er et mål på hvorvidt en person er undervektig, normalvektig eller overvektig, men vær klar over at tallet som kommer fram, kun gir informasjon om forholdet mellom høyde og vekt.

KMI sier ingen ting om kroppsbygning, fettprosent, fysisk form eller alder. Spesielt vil muskelmasse i forhold til fett, om en er veldig høy eller lav, og om en er under 20 år eller veldig gammel, gjøre utslag som vil være misvisende hvis man bare ser på KMI.

Til å regne ut KMI bruker vi følgende formel:

KMI=Vekt(kg)Høyde2(m)

Svaret som denne formelen gir, deles inn i flere kategorier (inndelingen kan variere litt hos ulike kilder):

  • undervektig: < 18,5
  • normal vekt: 18,5–24,9
  • overvekt: 25–29,9
  • fedme grad 1: 30–34,9
  • fedme grad 2: 35–39,9
  • fedme grad 3: > 40

Vi kan lage et program som regner ut dette for oss. Husk å bruke punktum (.) i stedet for komma (,) når du kjører programmet og skal oppgi høyde målt i meter.

Endre vekt og KMI

Dersom noen ønsker å endre vekt for å komme inn i det intervallet som KMI kaller "normalvekt", kan det være greit å ha et program som regner ut vekten han/hun må oppnå.

Prøv å utvide programmet til å regne ut vekt når brukeren gir programmet et ønsket KMI-tall. Prøv først på egenhånd. En løsning kan se slik ut:

Sist oppdatert 15.06.2020
Skrevet av Eirik Farestveit Erstad og Kristin Bøhle

Læringsressurser

Godt kosthold for kropp og klode

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?