Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Vann

Uten vann kan vi ikke ta opp næringsstoffene fra maten. I tillegg inngår vann i svært mange av kroppens funksjoner, som transport, fordøyelse og temperaturregulering.

FooterHeaderIconFooter iconLK20

Modell av vannmolekyl med ladninger: en negativ pol ved oksygenatomet, og en positiv pol ved hvert av hydrogenatomene. Illustrasjon.

Oppbygging

Vannmolekylet er bygd opp av to hydrogenatomer og ett oksygenatom. Utad har vannmolekylet ladninger som virker på andre molekyler i nærheten. Vi sier at vannmolekylet er polart.

Molekylmodeller som viser strukturen i flytende vann og i is. Molekylene er organisert tettere i vann. Illustrasjon.

Løsemiddel

Molekylmodeller som viser hvordan salt løses opp av vann. Illustrasjon.

Vanlig salt, natriumklorid, består av natriumioner (Na+) og kloridioner (Cl-). Når vi tilsetter salt i vann, vil vannmolekylene trekke natrium- og kloridionene fra hverandre og «omringe» ionene slik som på figuren. Legg merke til at den positive enden til et vannmolekyl vender mot et negativt ion, og omvendt.

Vanlig bordsalt (NaCl) består av positive natriumioner og negative kloridioner. Når salt blandes i vann, vil vannmolekylene kunne trekke disse ionene fra hverandre og omringe dem. Vi sier at saltet har blitt løst i vann.

Et polart stoff som vann vil kunne løse opp andre polare stoffer: Likt løser likt. Vann er derfor et godt løsemiddel for andre polare stoffer.

Vann i kroppen

Uten vann kan vi ikke ta opp næringsstoffene fra maten, og vann inngår i svært mange av kroppens funksjoner, for eksempel transport, fordøyelse og temperaturregulering.

Skjematisk figur av en menneskekropp som viser vanninnholdet i utvalgte kroppsdeler: hjernen 80 %, tennene, 8 %, lungene 75 %, hjertet 75 %, leveren 80 %, skjelettet 20 %, blodet 59 %, nyrene 80 %, huden 70 %, musklene 70 %. Illustrasjon.

Vanninnholdet i organene i kroppen varierer mye. Tenner og skjelett inneholder lite vann sammenlignet med muskler og hjerne.

Transport

Fordi vann har evne til å løse opp andre stoffer, er det godt egnet til å transportere vannløselige stoffer som vitaminer, proteiner, karbohydrater og ioner () rundt om i kroppen. Vannløselige avfallsstoffer kan fjernes gjennom urin, som er vannholdig.

Skjematisk figur av forekomst av væske i og utenfor celler – i cellene, blodplasma og mellom cellene. Illustrasjon.

Blodplasma er et eksempel på en vannløsning. I tillegg til vann består blodplasma blant annet av oppløste proteiner, hormoner og salter.

Vann er et kjølemiddel

Når kroppen blir varm, kan den bruke vann som kjølemiddel. Når vi svetter, pipler vann ut gjennom porer i huden. Det trengs varme for å få svetten til fordampe. På denne måten får kroppen frigitt varme og opprettholder en normal kroppstemperatur.

Væskebalanse

Nærbilde av menneskehud med hår, porer og svette. Foto.

Kroppen mister stadig vann via urin og avføring, svette og pust. Vi må derfor passe på å få i oss nok vann. Anbefalt mengde vann er 2–2,5 liter per dag, men væskebehovet varier med fysisk aktivitet, klima, kroppsstørrelse og helsetilstand. Ved store væsketap, som ved diaré, oppkast og sterk svette, øker væskebehovet.

Ødem – «vann i kroppen»

Ødem er opphoping av væske i kroppsvev og forekommer mest i hender og føtter. Ødem kalles også «vann i kroppen». Ødem kan oppstå når det kommer mer vann enn vanlig fra blodet og over i vevet, og kan forårsakes av en rekke ulike sykdommer.

Hvis man presser en finger ned i huden i et par sekunder og det kommer en grop i huden, kan det være et tegn på man har et ødem.

Kilder

Norsk Helseinformatikk. (2019, 11. desember). Vann og væskebehov. Hentet 5.8.2020 fra https://nhi.no/kosthold/ernaring/vann-og-vaskebehov

OpenStax. (2018, 28. mars). Water. Hentet 17.8.2020 fra https://openstax.org/books/biology-2e/pages/2-2-water

OpenStax. (2013, 25. april). Body Fluids and Fluid Compartments. Hentet 17.8.2020 fra https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology/pages/26-1-body-fluids-and-fluid-compartments

Sist oppdatert 19.06.2020
Skrevet av Thomas Bedin, Asle Holthe og Unni Kulhuset Granheim

Læringsressurser

Næringsstoffer får kroppen til å fungere

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter