Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Simuleringer

Simuleringer og animasjoner er bevegelige og interaktive modeller som er til god hjelp når vi skal jobbe med kompliserte sammenhenger. De gjør det lettere å lære, og brukes til underholdning, forskning, utvikling av prognoser, modellering av konstruksjoner og mye mer.

Ungdom sitter foran PC-spill i blått lys. Foto.

Datasimuleringer til mange formål

Et dataspill er en simulering laget for underholdning og/eller læring. Andre simuleringer er laget for å produsere ting, studere sammenhenger eller overvåke prosesser. Grensene mellom de forskjellige typene blir mer og mer utvisket, og mange hevder at læring i framtida i stor grad vil skje ved hjelp av spill.

Store datamengder, statistikk og prognoser

Når store datamengder og statistikk fra en lang tidsperiode blir presentert som en animasjon, blir utviklingen veldig mye lettere å oppfatte. Dette er presentasjon av helse og velferd i 200 land et godt eksempel på.

Du kan velge norsk filmtekst under "innstillinger".

Simuleringer til læring

Kirurg sitter ved en konsoll og operer via fjernstyring. Foto.

En kirurg trener på å fjernstyre instrumentene.

Simuleringer brukes til læring i utdanning og til opplæring i industrien. Forskning viser at bruk av interaktiviteter og simuleringer gjør det lettere å lære. De kan gjøre abstrakte og kompliserte fenomener mer konkrete og forståelige. Gode læringsbilder som er lette å huske, kan fungere som «knagger» til å henge kunnskapen på.

To personer sitter i cockpit i flysimulator. Foto.

Opplæring av flygere i flysimulator

Simuleringene kan ikke erstatte praktisk erfaring fra hverken laboratoriet, flycockpiten eller operasjonssalen, men er et verdifullt tillegg som gir mulighet til å eksperimentere og repetere mange ganger uten ekstra kostnad eller risiko.

Simuleringer kan også gi deg mulighet til å teste ut fenomener på mikro- og makronivå som du ellers ikke kan observere. I simuleringen under kan du endre temperatur og molekylmasse for å se hvordan det påvirker molekylbevegelsene.

Værvarsler og andre prognoser

Vi har tilgang til detaljerte værvarsler på mange apper, TV-kanaler og på Internett. Flere nettsider tilbyr skreddersydde værvarsler for utallige steder i hele verden.

Detaljerte prognoser med temperatur, nedbør, sol, vind og skyer kan lages takket være erfaringer fra observasjoner som er lagret og analysert over lang tid. Det samme prinsippet brukes også når andre prognoser lages. Dataprogram simulerer hva som kommer til å skje, på bakgrunn av data fra tidligere erfaringer og den informasjonen som mates inn. Det er lettere å oppfatte informasjon om vindstyrke og retning i en animasjon enn samme informasjon gitt i tabeller, tekst og tale.

Se værdata i sanntid med kartanimasjon – vindretning og vindstyrke på hele jordkloden på earth.nullschool.net.

Simuleringer i industri, forskning og planlegging

Hva tror du brønnboring, aksjehandel, modellering, trafikkplanlegging og værvarsling har til felles? Her kan du se noen eksempler på hva datasimuleringer brukes til.

Sist oppdatert 11.01.2019
Skrevet av Kristin Bøhle

Læringsressurser

Forskning, metoder og modeller

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale