Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Forelesning og presentasjon

Labøvelser e-forelesning

Denne eForelesningen handler om hvordan du skal få best mulig utbytte av et labforsøk, og om hvordan du kan finne feilkilder.

Sist oppdatert 23.03.2018
Skrevet av Kristin Bøhle
Rettighetshaver: Amendor

Læringsressurser

Utforskning, risiko og rapport

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?