Hopp til innhold

Verktøy og mal

Rapportgenerator for naturfag og biologi

Dette verktøyet skal hjelpe deg med å skrive en ryddig og oversiktlig naturvitenskapelig rapport. Husk å laste ned dokumentet du har lagd, før du lukker siden.

LK20LK06
Sist oppdatert 11.06.2021
Skrevet av Kristin Bøhle og Ragnhild Baglo

Læringsressurser

Utforskning, risiko og rapport

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?