Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Arbeid i laboratoriet

Naturvitenskapen bygger på eksperimenter og observasjoner, så praktisk erfaring med arbeidsmåter er en sentral del av naturfaget. Eksperimentene gir næring til tanken og åpner for refleksjon. Dermed blir det lettere å bygge kunnskap og forståelse både alene og sammen medelever.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Tapping av rød væske fra tynt rør til kolbe. Foto.

Eksperimenter er en viktig del av naturfaget

De praktiske erfaringene som du får gjennom forsøkene i naturfagundervisningen, gjør naturfaget mer aktuelt, spennende og interessant. Noen kjenner nysgjerrigheten krible når de kommer inn i et laboratorium, mens andre synes det er litt skummelt. Når du blir kjent med utstyret og vet hvordan det skal behandles, blir eksperimentene både tryggere, enklere og mer givende.

Sitat fra læreplanen i naturfag:

«Elevene skal oppleve naturfag som et praktisk og utforskende fag. Elevene skal gjennom opplevelse, undring, utforskning og erfaring forstå verden omkring seg i et naturvitenskapelig perspektiv. Ved å arbeide praktisk og ved å lage egne modeller for å løse faglige utfordringer, kan elevene utvikle skaperglede, evne til nytenking og forståelse av naturfaglig teori.» (Udir, 2019)

Arbeid i laboratoriet gir gode muligheter for å

  • jobbe praktisk og utforskende
  • løse faglige utfordringer
  • bruke teorien i praksis
  • få opplevelser som skaper undring og refleksjon
  • drøfte, reflektere og vurdere metoder, feilkilder og hypoteser

Kilde

Utdanningsdirektoratet. (2019). Kjerneelementer. Hentet fra https://www.udir.no/lk20/nat01-04/om-faget/kjerneelementer

Sist oppdatert 23.10.2019
Skrevet av Kristin Bøhle

Læringsressurser

Utforskning, risiko og rapport

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?