Hopp til innhold

Forsøk

Demoforsøk: Kameleon

Lag et imponerende fargespekter med utgangpunkt i en løsning av jernammoniumsulfat.

Fargerik kameleon sitter på en gren. Foto.

Kameleonen er kjent for å skifte farge slik at den går i ett med omgivelsene.

Utstyr

 • en løsning av 5 g jernammoniumsulfat, Fe(NH4)2(SO4)2 i 500 mL vann
 • 0,5 g kaliumtiocyanat, KSCN
 • 0,5 g bariumklorid, BaCl2
 • 0,5 g kalsiumferrocyanid, Ca2Fe(CN)6
 • 0,5 g tanninsyre
 • 0,5 g tartarsyre
 • 0,5 g natriumhydrogensulfitt, NaHSO3
 • 6 begerglass, 50 mL

Fremgangsmåte

 1. Fyll en flaske med jernammoniumsulfat-løsningen.
 2. Tilsett hvert av de faste stoffene til hvert sitt
  begerglass sammen med noen få mL destillert vann.
 3. Fordel innholdet i flasken på begerglassene. Du
  vil få forskjellige farger i begerglassene.

Vann blir tømt fra en flaske over i en serie på seks tomme glass. Væskene i glassene blir henholdsvis rød, hvit, blå, svart, grønn og oransje.

Sist faglig oppdatert 19.02.2019
Skrevet av Bjørn Eidem

Læringsressurser

Demoforsøk

Oppgaver og aktiviteter