Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Demoforsøk: Elektrolyse av vann

Gjennomfør en enkel elektrolyse av vann der du bruker en indikator for å påvise reaksjoner ved elektrodene.

Utstyr

  • BTB eller lakmus
  • begerglass, 250 mL
  • papp-bit som passer i begerglasset
  • spenningskilde
  • ledninger
  • karbonelektroder

Fremgangsmåte

  1. Fyll begerglasset med vann, tilsett indikator og sett papp-biten på tvers av begerglasset.
  2. Sett elektrodene på hver sin side av papp-biten, og koble til spenningskilden.
  3. Slå på spenningskilden. I tillegg til den forventede gass-produksjonen ved elektrodene, vil du få en fargeendring som følge av endring i pH. De to indikatorene vil gi forskjellige farger.
  4. Rester kan tømmes ut i vasken og skylles ned med vann.

En veldig fin måte å vise fram elektrolyse på, både i naturfag og kjemi. Spesielt i kjemi vil man kunne bruke fargeendringen til å forklare dannelsen av syre og base som skjer ved hver elektrode som følge av redoks-reaksjonene som oppstår.

CC BY-SASkrevet av Bjørn Eidem.
Sist faglig oppdatert 19.02.2019

Læringsressurser

Demoforsøk