Hopp til innhold

Fagstoff

Kvalitetsstyring

Som ansatt i en virksomhet har du ansvar for god kvalitet i arbeidet du gjør. Samtidig må ledelsen fokusere på kvalitetsforbedringer. Men hvordan kan ledelsen sikre god kvalitet? Og hva mener vi med kvalitetsstyring?
Tre appelsiner på rekke: en fersk, en dvask og en pill råtten. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kvalitetsstyre

Å kvalitetsstyre vil si å koordinere virksomhetens aktiviteter slik at ledelsen kan ta beslutninger som sikrer god kvalitet. I en virksomhet som styres etter dette prinsippet, vil ledelsen hele tiden fokusere på kvalitetsforbedringer. Alle i virksomheten vil ha ansvar for god kvalitet i arbeidet de gjør, uavhengig av hvilke arbeidsoppgaver de utfører.

Kvalitetssikringssystemer

Det finnes ulike kvalitetsstyringssystemer til hjelp med å styre driften av virksomheten slik at man oppnår resultatene man ønsker. En fordel med et slikt system er at det forenkler opplæringen og sikrer at arbeidet gjøres slik ledelsen ønsker, og at oppgavene gjøres likt uavhengig av hvem som gjør dem.

Kvalitetssystemet kan gjerne integreres med systemer for miljøstyring, sikkerhetsstyring, økonomistyring og så videre.

Dokumentstyring

Et dokumentstyringssystem gjør det enkelt å produsere, vedlikeholde og distribuere alle typer dokumenter i virksomheten. Det kan blant annet bearbeide og håndtere dokumenter som skannes eller kopieres digitalt. Hensikten er å kunne lagre alt i samme system, slik at man senere kan søke det opp ved behov.

En rekke dokumentmapper proppfulle av papirer. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Avvikshåndtering

I alle virksomheter kan det skje uønskede hendelser. Skader, ulykker og slitasje kan føre til sykefravær og helseproblemer. Virksomheten må dokumentere hva de gjør når uønskede hendelser skjer.

Formålet med avvikshåndtering er å forhindre at uønskede hendelser skjer igjen. HMS-reglene krever at alle virksomheter har rutiner for å forebygge, forhindre og registrere avvik for å hindre gjentagelser. Hensikten er at virksomheten skal lære av sine feil og iverksette tiltak for å hindre nye avvik.

For å sikre dokumentasjon kan man registrere avvikene i et avvikshåndteringssystem. Dersom Arbeidstilsynet kommer på tilsyn, kan de kreve å få utlevert dokumentasjon på at reglene blir fulgt.

Risikoanalyser

Risikoanalyser kan gjøres på mange ulike områder, for eksempel HMS, økonomi, teknologi og prosjektstyring. Ved slike analyser kan vi vurdere mange ulike konsekvenser, for eksempel kostnader, miljøskader, helseskader, dødsfall og omdømmetap.

3D-tegning av datavirus i form av store, blå og ekle virus som infiserer en datamaskin. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Årshjul

Et årshjul beskriver året for hele eller deler av virksomheten. Årshjulet viser de viktigste aktivitetene i en organisasjon og gir et overblikk for alle i organisasjonen. Når alle i virksomheten kjenner til hva de andre gjør, kan de lettere samarbeide og tilpasse planer og aktiviteter.

CC BY-SASkrevet av Tove Knutsen.
Sist faglig oppdatert 14.04.2020

Læringsressurser

Kvalitet og servicenivå