Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Ordforråd og grammatikk

Her finner dere muntlige og interaktive øvinger. Øv på ordforråd, spørreord, gradbøyning av adjektiv og ordlaging.

1 Ordforråd

Hvilke ting må dere absolutt ha? Gå gjennom vendekorta og øv på minidialoger.

Eksempel

 • Was ist das?

 • Das ist meine Espressomaschine. Ohne die kann ich nicht leben!

 • Ich auch nicht. / / .


2 Spørreord

Repeter tyske spørreord.

Om spørreord
 • Spørreord er et fellesord for spørrepronomen og spørreadverb.

 • Spørrepronomen bruker vi for å spørre om personer og ting: hvem, hva.

 • Spørreadverb bruker vi for å spørre om tid, sted eller måte: når, hvor lenge, hvor, hvor hen, hvordan osv.

3 Personlige pronomen

Repeter de tyske personlige pronomena i nominativ (subjektsform) og akkusativ (objektsform).

Om personlige pronomen
 • Personlige pronomen er ord som står i stedet for et substantiv eller navn:
  gutten = han, Kari = hun, foreldrene mine = de osv.

 • Personlige pronomen bøyer vi i både norsk og tysk, for eksempel jeg – meg, ich – mich.

 • Nominativ er navnet på subjektsformen (ich, du, wir osv.)

 • Akkusativ er navnet på objektsformen (mich, dich, uns osv.)

4 Ordlaging

Ta for deg disse verba: baden, behaupten, besitzen, duschen, entwickeln, essen, lieben, reden, sehen, wetten.

For hvert verb skal du finne ett eller flere substantiv som har verbet i seg. Substantiva kan også være sammensatte ord.

Eksempel

schlafen: der Schlaf (søvn);  das Schlafen (det å sove); der Schlafsack (sovepose); das Schlaflied (vuggesang)


5 Gradbøyning av adjektiv

Om gradbøyning
 • De fleste adjektiva kan gradbøyes. Det vil si at de har former som uttrykker ulik grad.

 • Grunnformen heter positiv: snill, gammel, viktig

 • Formen som uttrykker en høyere grad, heter komparativ: snillere, eldre, viktigere

 • Formen som uttrykker den høyeste grad, heter superlativ: snillest, eldst, viktigst

Bruk ordbok og gradbøy disse adjektiva: jung, groß, nett, gut, schlecht, verliebt, lustig, unterhaltsam.

Legg alle bøyningsformene inn i en tabell, for eksempel slik:

gradbøyning av adjektiv

Positiv

Komparativ

Superlativ

Norsk

wichtigwichtigeram wichtigstenviktig
altälteram ältestengammel

6 Hva er viktig for deg?

Jobb i par.

 1. Oversett eksempeldialogen.

 2. Les den høyt med fordelte roller.

 3. Lag en ny dialog etter samme mønster og fortell hverandre om ting som er viktige for dere. Velg fra lista lenger nede om dere vil.

 4. Øv på den nye dialogen til dere kan den utenat.

 5. Gå sammen med to andre par. Framfør dialogene deres for hverandre.

Eksempel

 • Welche Dinge ?

 • Also, Bücher sind mir sehr wichtig. Aber meine Gitarre ist mir . Und was findest du wichtig?

 • Hm. Mir sind Bücher auch wichtig. Und mein Computer. Aber am wichtigsten ist mir meine Trompete.

Forslag

 • , , , Unabhängigkeit, ein guter Beruf, Kreativität, Musik, Kunst, Sport

 • Frieden, Sicherheit, , Liebe, Freundschaft, Familie

 • ein Auto, Toilettenpapier, Schuhe, mein Computer, ein Moped, eine Uhr, ein Fahrrad, mein Handy

 • , genug zu essen, , , Schuhe, Toilettenpapier, Wasser, Strom, Internetzugang, Medikamente

CC BY-SASkrevet av Julia Kleven og Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 19.12.2023

Læringsressurser

100 Dinge