Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Læringsmål

Når du har jobba med oppgavene i denne læringsstien, kan du

  • gjøre kort rede for handling og sentrale personer i filmen
  • presentere en av personene i filmen mer utførlig
  • nevne grunnleggende ting et barn trenger for en trygg oppvekst