Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Læringsmål

  • Du kan nevne noen fakta om bruk av digitale verktøy i tysk skole.
  • Du kan argumentere for og imot bruken av smarttelefon i undervisningen.
  • Du behersker rundt 30 ord og uttrykk til temaet internett- og mobilbruk.