Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Læringsmål

  • Du kan nevne noen grunner til å lære fremmedspråk.
  • Du kan nevne noen grunner til å lære tysk.
  • Du kan fortelle hvorfor du selv lærer tysk.
  • Du mestrer sentrale ord og uttrykk fra tekstene.