Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Repeter litt grammatikk!

På tide med litt språkarbeid! Her får du repetert litt grammatikk fra tysk 1 og øvd mer på mye brukte ord og uttrykk fra video og tekst.
Banner med påskriften "grammatikk". Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

1 Mengdeord

Når skal du bruke viel (mye), når skal du bruke viele (mange)? Et lite tips: Etter viele står substantivet alltid i flertallsform, etter viel kan det på tysk bare ha entallsform.

2 Regelmessige verb i presens

Tyske verb har samsvarsbøyning. Subjektet i setningen avgjør hvilken ending verbet får. Repeter kort og løs deretter oppgava!

machen

1. person

2. person

3. person

Entall

ich mache

du machst

er, sie, es macht

Flertall

wir machen

ihr macht

sie machen

3 Uregelmessige verb i presens

En del veldig vanlige tyske verb får vokalskifte i presens, for eksempel tragen, helfen, geben, sehen, sprechen. Det er bare 2. og 3. person entall som får vokalskifte!

Verb

1. person entall

2. person entall

3. person entall

geben

ich gebe

du gibst

er, sie, es gibt

helfen

ich helfe

du hilfst

er, sie, es hilft

sehen

ich sehe

du siehst

er, sie, es sieht

sprechen

ich spreche

du sprichst

er, sie, es spricht

tragen

ich trage

du trägst

er, sie, es trägt

4 Indirekte tale

Når vi gjengir ordrett hva en person sier, bruker vi kolon og sitattegn: Magda sier: "Jeg lærer engelsk." / Magda sagt: "Ich lerne Englisch."

Når vi refererer hva en person sier eller har sagt, bruker vi såkalt indirekte tale: Magda sier at hun lærer engelsk. Magda sagt, dass sie Englisch lernt.

Setninger med at / dass er leddsetninger, og da må vi på tysk passe på at vi plasserer verbet sist.

5 Regler for kjønn på substantiv

Endinga på et substantiv kan ofte fortelle hva slags kjønn substantivet har.

 1. Hvilket kjønn har disse substantiva?

  • Sprache, Muttersprache, Webseite, Chance, Waschmaschine, Denkweise

  • Regierung, Sportkleidung, Erklärung

  • Politiker, Musiker, Schriftsteller, Lehrer, Schüler

 2. Formuler regler:
  • Substantiv som slutter på -e er ofte ...
  • Substantiv som slutter på -ung er alltid ...
  • Substantiv ...
 3. Finn tre egne passende substantiv-eksempler til hver regel.

6 Forklar på norsk!

De seks orda nedenfor er nesten like på tysk og på norsk. Men hva betyr de?

 • Oversett orda til norsk.
 • Forklar på norsk hva orda betyr. Du kan enten finne et synonym eller forklare fritt.
 1. kreativ
 2. innovativ
 3. die Strategie
 4. der kulturelle Hintergrund
 5. der Kontrast
 6. der Handelspartner

et synonym = et ord med omtrent samme betydning som et annet ord.

CC BY-SASkrevet av Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 20.01.2022

Læringsressurser

Deutsch lernen – wozu?