Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Goethe-Zitate 3

Imponiere Lehrer(in) und Mitschülern mit einem Goethe-Zitat!
Vokabeln
um zu
for å
ankommen
komme fram
nicht – sondern
ikke – men
(an-)gehören + dat.
tilhøre
wer
hvem; her: den som
der Wechsel, -
forandring, skifte
gefasst sein auf + akk.
være forberedt på noe
dichten über + akk.
dikte om noe
der Apfel (fl. die Äpfel)
eple
beißen in + akk.
bite i noe
irren
feile, gå seg vill
solang(e)
så lenge
streben
strebe, streve, anstrenge seg
die Kunst des Schauspielers
skuespillerens kunst
bestehen in + dativ
bestå i, gå ut på
die Körperbewegung
kroppsbevegelse
genug
tilstrekkelig, nok
anwenden
anvende, bruke
wollen
(å) ville
tun
gjøre; her også: handle
die Geschichte, -n
fortelling, historie
die Art
måte (å oppføre seg på, å gjøre ting på); også: type, sort
das Vergangene
fortida; det som har skjedd
sich etwas vom Hals(e) schaffen
befri seg fra noe, bli kvitt noe; overført betydning: bearbeide noe som har skjedd
immer
alltid
der Held
helt
alle Tage = jeden Tag
daglig, hver dag
wenigstens
i det minste
das Lied
sang
trefflich
fortreffelig, utmerket
das Gemälde
maleri
wenn es möglich wäre
om/hvis det var mulig (ønske)
Worte
flertallsform av (das) Wort; brukes når en har noen helt bestemte ord i tankene. Eksempel: Das waren seine letzten Worte. Dette var hans siste ord.

Übung 1: Vokabelkarten

Übung 2: Goethe-Zitate zum Ausfüllen

Tips: Lies alle Zitate nochmal laut!

Übung 3: Substantive

Übung 4: Verben

Löse die Übungen und übersetze die Beispielsätze ins Norwegische.

Übung 5: Zitat vortragen und erklären

Imponiere Lehrer(in) und Mitschülern!

  1. Lerne ein Zitat auswendig (oder auch zwei).

  2. Trage es vor.

  3. Erkläre auf Deutsch (oder Norwegisch), was das Zitat bedeutet. Nenne auch mindestens ein konkretes Beispiel.

CC BY-SASkrevet av Anna Maria Holvik.
Sist faglig oppdatert 06.11.2020

Læringsressurser

Texte und Zitate