Hopp til innhold

Fagstoff

Bærekraftig mat

Hva vi velger å spise, er viktig – ikke bare for deg og kroppen din, men også for kloden vår. Med "bærekraftig mat" mener vi at vi dekker dagens behov for mat uten å ødelegge mulighetene for dem som kommer etter oss. Et variert kosthold er nøkkelen for å ta vare på både kroppen din og kloden vår.
Skotsk høylandsfe på utmarksbeite. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Et bærekraftig kosthold

Hver eneste dag blir vi flere mennesker på jorda. Det er lett å forstå at matproduksjonen må bli større, samtidig som vi må kaste mindre mat. Da må også alle land dyrke så mye som mulig av maten sin selv. Kortreist mat er målet!

FN definerer et bærekraftig kosthold som et kosthold som

  • ikke går på bekostning av miljøet
  • bidrar til nok mat med riktig næringsinnhold, som kan gi et sunt liv for oss som lever i dag, og framtidige generasjoner
  • beskytter det biologiske mangfoldet
  • er
  • er tilgjengelig for alle
  • er økonomisk rettferdig
  • er trygt og sunt
  • gir god ressursbruk

Karbonfotavtrykk

Utslippene av klimagasser har aldri vært høyere enn de er i dag. Det gjør at klimaet endrer seg. Produktets karbonfotavtrykk, det vil si mengden CO2 som slippes ut i forbindelse med produksjonen av produktet, er derfor et viktig mål i forbindelse med bærekraft, også når det gjelder mat. Jo lenger ned i næringskjeden man velger matvarer fra, jo lavere er karbonfotavtrykket av kostholdet som helhet.

Produksjon av matvarer fra planteriket har betydelig lavere utslipp av klimagasser og bruker mindre vann og mindre landarealer enn produksjon av kjøtt og meieriprodukter. I et bærekraftsperspektiv er det derfor viktig å øke inntaket av frukt, bær og grønnsaker og å redusere mengden kjøtt, fisk og meieriprodukter i kostholdet.

Energibalanse og produksjon

I tillegg til å spise variert er det viktig at du har god balanse mellom hvor mye energi du får i deg gjennom mat og drikke, og hvor mye du forbruker gjennom aktivitet. Dette er viktig ikke bare for å oppnå god helse, men også for unngå at vi produserer mer mat enn nødvendig.

Vi ser en økende trend i hvor mye mat hver enkelt spiser. Ifølge FN spiser mer enn halve jordas befolkning mer enn det gjennomsnittlige energibehovet på 2352 kcal per dag.

Grafisk framstilling av kaloriinntak i ulike land. Graf.
Åpne bilde i et nytt vindu

Videre viser forskning på matsvinn at vi nordmenn kaster hver fjerde bærepose med mat vi kjøper i butikken.

Det er vi forbrukere som er verstingene når det gjelder kasting av mat, og vi står for til sammen to tredeler av all mat som kastes i Norge. At vi spiser og kjøper mer mat enn vi trenger, betyr at vi sløser med ressursene som kreves for å produsere maten. Dette er noe du kan gjøre noe med!

Kilder

Aarskog, K. N. (2015). Derfor kaster vi mat. Forskning.no. https://forskning.no/uit-norges-arktiske-universitet-hus-og-hjem-mat/derfor-kaster-vi-mat/486121

Amundsen, B. (2016). Mest mat kastes hjemme hos deg. Forskning.no. https://forskning.no/samfunnskunnskap-okologi-ressursokonomi/mest-mat-kastes-hjemme-hos-deg/445311

Forbrukerrådet (u.å.). Fairtrade. Hentet 15. mars 2020 fra https://www.forbrukerradet.no/merkeoversikten/etikk/fairtrade/

Lidal, H. (2017). Sjekk hvilken mat som er best for miljøet. Framtiden i våre hender. https://www.framtiden.no/gronne-tips/mat/sjekk-hvilken-mat-som-er-best-for-miljoet.html

Miljøstatus.no (2019, 15. november). Klimagassutslipp fra jordbruk. https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/norske-utslipp-av-klimagasser/klimagassutslipp-fra-jordbruk/

Nasjonalt råd for ernæring (2017). Bærekraftig kosthold – vurdering av de norske kostrådene i et bærekraftperspektiv. (Rapport 11/2017). https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/baerekraftig-kosthold-vurdering-av-de-norske-kostradene-i-et-baerekraftperspektiv.pdf

CC BY-SASkrevet av Camilla Øvstebø.
Sist faglig oppdatert 15.03.2020

Læringsressurser

Kosthold