Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Livsstilen din

Bli bevisst på din egen livsstil ved å utforske aktivitetsnivå, skjermtid, søvnmønster og kosthold.
Mobiltelefon og notisblokk omgitt av treningsutstyr og mat. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Bakgrunn

Det er godt dokumentert at livsstilen vår, som omfatter blant annet fysisk aktivitet og kosthold, har stor betydning for helsa vår. En av de virkelig store helseutfordringene i dagens samfunn er inaktivitet i hverdagen. Endringer i reisevaner og arbeidsrutiner, tilgang til informasjon på internett og lettvinte løsninger på mange områder gjør at vi beveger oss mindre og mindre. Antall personer med fedmeproblemer øker faretruende i befolkningen. Derfor er det viktig å bli bevisst.

Helseundersøkelsen i Trøndelag. Logo.

Oppgave

Målet med oppgaven er at du gjennom økt bevisstgjøring om din egen livsstil skal kunne skape gode vaner i hverdagen – og på den måten få best mulig livskvalitet.

I denne oppgaven skal du

 1. bli bevisst på og loggføre aktivitetsnivå, skjermtid, søvnrytme og kosthold i 4–7 døgn ved hjelp av oppgaver og et eget registreringsskjema lenger ned (Livsstilen din – oppgaver og loggføring).
 2. innhente relevant bakgrunnsteori og lage en grafisk framstilling av egne resultater ved å bruke statistikk
 3. skrive rapport der du selv vurderer egne resultater og sammenligner dem med nasjonale anbefalinger og data fra Ung-HUNT. Bruk regnearket Ung-HUNT-data.

Filer

Rapporten skal inneholde

 • relevant bakgrunnsteori som omhandler nasjonale anbefalinger for søvnbehov, skjermtid, kosthold og fysisk aktivitet
 • beskrivelse av metode for innhenting av egne data
 • grafisk framstilling av egne resultater
 • drøfting av og refleksjon over egne resultater sammenlignet med nasjonale anbefalinger og Ung-HUNT-data
 • kildehenvisninger

Veiledning til læreren

Livsstilen vår påvirkes av de valgene vi tar i hverdagen, men også av sosiale faktorer. Dette omfatter forholdet elevene har til seg selv, til andre og til det sosiale miljøet i klassen, i hjemmet og på fritida. Dette er det viktig å være bevisst på når du skal veilede elever i denne oppgaven.

Oppgaven er beregnet å ta cirka 15 undervisningstimer, gjerne fordelt over tre uker. Den er godt egnet som en tverrfaglig oppgave i fagene kroppsøving, naturfag og matematikk.

Vedlagt ligger spørreskjemaet til Ung-HUNT. Det kan brukes til å gjennomføre undersøkelsen i klassen. Resultatene fra klasseundersøkelsen kan brukes på flere måter:

 • Du kan veilede elevene i hvordan de kan framstille egne resultater ved bruk av statistikk.
 • Du kan tilpasse oppgaven og gjøre den mer generell: Elevene kan, i stedet for å sammenligne egne data, sammenligne dataene fra klassen med nasjonale anbefalinger og Ung-HUNT-data.
 • Du kan tilpasse oppgaven og gjøre den enda mer omfattende: Elevene kan, i tillegg til å sammenligne egne resultater, også sammenligne dataene fra klassen med nasjonale anbefalinger og Ung-HUNT-data.

Filer


Relatert innhold

Livsstilen din er summen av alle valgene du tar hver dag – valg som hva du skal spise, drikke, hvor mye du skal sove, og hvor aktiv du skal være.


Kilde

NTNU. (u.å.). Om HUNT. Hentet 3. juni 2020 fra Om HUNT

CC BY-SASkrevet av Vegar Rangul og Camilla Øvstebø .
Sist faglig oppdatert 03.09.2020

Læringsressurser

Kosthold