Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Har du et bærekraftig kosthold?

Vi hører mye om hvordan vi bør spise, og at det er viktig å ha et bærekraftig kosthold, men hva innebærer det egentlig for deg og meg? Her skal vi gå nærmere inn på akkurat det.

Oppgaver

 1. Les artikkelen om bærekraftig mat, og bla deg gjennom presentasjonen om kostråd under.

 2. Vurder deg selv ut fra kostrådene. Hvordan spiser du sammenlignet med disse rådene?

  • Hvilke råd oppfyller du?
  • Hvilke råd oppfyller du ikke?
 3. For å bedre forstå hva et bærekraftig kosthold innebærer, skal du gjøre oppgaven Bærekraftig kosthold – hva er viktigst?

 4. Nå skal du vurdere kostholdet ditt opp mot bærekraft. Ta utgangspunkt i kostråd 3, 4, 5 og 6 og vurderingene av kostholdet ditt fra oppgave 1. Start med å skrive ned hva du har spist de siste to dagene, og ta utgangspunkt i dette når du ser på

  • transport: Hvor langt har maten reist før den havner hos deg? Kjøper du mye mat som har reist langt? Hvordan blir maten transportert, og hvorfor er dette av betydning? Hvorfor er kortreist mat bærekraftig?

  • ressursbruk ved produksjon: Hvor mye areal krever produksjonen av denne råvaren? Har bruken av arealet gått ut over andre viktige ting, som for eksempel vern av biologisk mangfold? Andre ting du kan vurdere, er utslipp under produksjonen og bruk av sprøytemidler.

  • økonomisk rettferdighet: Får arbeiderne som jobber med å produsere denne maten, ei lønn de kan leve av? Produkter som er merket med "Fairtrade" er et eksempel på dette.

  • næringsinnhold: Hva inneholder maten du spiser? Er det rene råvarer eller en industrivare med mange tilsetningsstoffer på innholdslista? Hvorfor er ikke industrivarer sunne? Hvordan kan du vite hva maten inneholder?

  • matsvinn: Spiser du opp maten du kjøper, eller havner mye i søpla?

 5. Gjør en oppsummering. Er det noe du vil endre på i kostholdet ditt? Hva vil du fortsette å kjøpe og spise? Begrunn hvorfor.

Kilde

Nasjonalt råd for ernæring (2017, november). Bærekraftig kosthold - vurdering av de norske kostrådene i et bærekraftsperspektiv. https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/baerekraftig-kosthold-vurdering-av-de-norske-kostradene-i-et-baerekraftperspektiv/B%C3%A6rekraftig%20kosthold%20%E2%80%93%20vurdering%20av%20de%20norske%20kostr%C3%A5dene%20i%20et%20b%C3%A6rekraftperspektiv.pdf

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Cathrine Dunker Furuly.
Sist faglig oppdatert 18.06.2021

Læringsressurser

Kosthold