Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Etter arbeidet med denne læringsstien skal du

    • kunne beskrive prosessen fra planlegging til publisering av et medieprodukt

    • kjenne til hvordan produksjonsprosessen er i ulike mediebransjer

    • kjenne til hva som kjennetegner en god produksjonsprosess 

    • kunne anvende denne kunnskapen i planlegging og evaluering av egen arbeidsprosess