Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Foredrag om medieutviklingen i Norge

Du blir spurt om å holde et foredrag for medelever om medieutvikling i Norge etter 1900. I foredraget skal du fokusere på fire viktige hendelser i norsk mediehistorie som du selv plukker ut. Husk at dette skal være en tekst som skrives som grunnlag for muntlig formidling!
  1. Skriv manus til foredraget der du presenterer disse hendelsene og argumenterer for hvorfor du mener de er sentrale.
  2. Foredraget skal understøttes av illustrerende virkemidler. Du skal:

    • foreslå illustrerende virkemidler, for eksempel lyd, foto, tegninger, filmsnutter
    • begrunne valget av virkemidler
    • forklare hvordan du vil bruke virkemidlene i foredraget
CC BY-SASkrevet av Jan-Arve Overland.
Sist faglig oppdatert 06.09.2022

Læringsressurser

Medieutvikling og mediehistorie