Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Fagstoff

Journalisten søker sannheten

God journalistikk er en forutsetning for demokratiet vårt. Journalisten har et viktig samfunnsoppdrag, og troverdighet er vesentlig for pressen. Journalistikk skal beskrive virkeligheten.
Pressen intervjuer statsminister Erna Solberg. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Journalistikk er historier fra virkeligheten som handler om virkelige mennesker, reelle konflikter og faktiske hendelser.

Oppgaven til pressen går ut på å samle informasjon om det som skjer i samfunnet, bearbeide informasjonen og sette den inn i en meningsfylt sammenheng. Begrepet journalistikk beskriver både arbeidsprosess og det ferdige journalistiske produktet.

Samfunnsoppdraget til journalisten

Pressen har et viktig samfunnsoppdrag. I et demokrati er innbyggerne avhengig av informasjon. Det er journalistens oppgave å formidle informasjon som gjør at folk kan delta i samfunnsdebatten og ta bevisste valg.

Journalistikken er dessuten viktig for å avsløre maktmisbruk og kritikkverdige forhold hos myndighetene. Pressen skal også tale enkeltmenneskets sak mot autoritetene.

Uavhengig journalistikk

Pressen intervjuer forsvarsadvokat John Christian Elden. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I Norge har vi en fri og uavhengig presse. Det betyr at norske medier står fritt til å kommentere de statlige myndighetene. Pressen styrer seg selv, og myndighetene kan ikke blande seg inn i den redaksjonelle virksomheten.

Journalister, og alle andre, kan kritisere og stille spørsmål om det som foregår i samfunnet uten å risikere straff. Norske myndigheter driver ikke med forhåndssensur av journalistisk innhold.

Fri og uavhengig journalistikk er en forutsetning for et demokratisk samfunn.

Troverdighet

Det er viktig at publikum har tillit til norsk presse, troverdighet er grunnleggende for journalister. Yrkesgruppa skal basere nyhetssakene på etterprøvbare fakta. Hvis ikke publikum stoler på journalistene, får vi et demokratisk problem.

En fri presse er som grunnsteiner i samfunnet vårt. Det at kritiske journalister stadig jakter etter sannheten, er en forutsetning for demokratiet vårt.

Tenkepause

Har du tillit til norsk presse? Hvorfor/hvorfor ikke?

CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 17.10.2019