Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Sammenligning av Supernytt og Dagsrevyen

Bli kjent med hvordan journalister jobber inn mot ulike målgrupper.
Nyhetsankerne Ingvild Bryn og Jon Gelius i studioet til NRK Dagsrevyen. Bilde.
Åpne bilde i et nytt vindu
 1. Sammenligning av Supernytt og Dagsrevyen:

  • Hvem er målgruppa for sendingene? Undersøk.
  • Hvor lange er sendingene?
  • Hvordan blir sakene introdusert i de ulike sendingene?
  • Kan du si noe om virkemidlene som brukes i de ulike sendingene? Her kan du studere for eksempel bruk av effekter, grafikk, lyd og musikk i innholdet som presenteres.
 2. Undersøk Supernytt: NRK Supernytt

  • Hva er temaene for sakene på Supernytt?
  • Hvilke intervjuobjekter finner du i sakene?
  • Tror du Supernytt treffer målgruppa si med denne sendingen?
 3. Undersøk Dagsrevyen: NRK Dagsrevyen

  • Hva er temaene for sakene på Dagsrevyen?
  • Hvilke intervjuobjekter finner du i sakene?
  • Tror du Dagsrevyen treffer målgruppa si?
 4. Diskuter svarene med personen du sitter ved siden av.

Benedicte Bendiksen, programleder i Suprenytt. Bilde.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 18.10.2019

Læringsressurser

Innføring i journalistikk