Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Når du er ferdig med denne læringsstien skal du

  • ha laget et mem inspirert av en aktuell nyhet
  • vite hva en nyhet er og kjenne til de viktigste nyhetskriteriene
  • kjenne til og kunne anvende skrivemodellen «den omvendte pyramide»
  • ha skrevet en nyhetssak om klimakrisen