Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du kunne

  • kjenne igjen egenskaper ved ulike reklamesjangre
  • forstå sammenhengen mellom reklamesjangre og formater
  • kjenne til hvordan reklamebransjen jobber med å tilpasse reklame til ulike kanaler og formater
  • kunne bruke denne kunnskapen i eget arbeid