Hopp til innhold

Fagstoff

Målgruppe

Når du skal planlegge og utforme medieuttrykk, må du først av alt vite hvilken målgruppe du primært vil henvende deg til.
Fire ulike målgrupper. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva er en målgruppe?

Mennesker med ulik bakgrunn, gruppetilhørighet og interesser velger, forstår og tolker medieuttrykk på ulike måter. Personlighet, alder, nasjonalitet, sosial og geografisk tilhørighet og sivil status er noen slike ulikheter som kan bidra til at vi foretrekker ulike medieuttrykk og forstår dem forskjellig. Også interesser og livsstil kan ha noe å si. I mediekommunikasjon bruker vi derfor ofte kriterier som alder, interesse, yrke eller bosted til å definere den målgruppa vi primært henvender oss til.

Tilpass medieuttrykket til målgruppa

Profesjonelt arbeid med kommunikasjon og produksjon av medieuttrykk er ressurskrevende. Det tar tid, og det er dessuten stor konkurranse om mottakernes oppmerksomhet. Når du planlegger og produserer medieuttrykk, bør du derfor alltid begynne med å klargjøre hvilke personer eller grupper du først og fremst ønsker at budskapet ditt skal nå ut til. Deretter lager du en skisse til utforming som du tror vil bidra til at budskapet blir forstått på riktig måte av dem det gjelder.

For eksempel en nyhetssak

Sett at du skal lage en nyhetssak om det siste jordskjelvet i Japan. Dersom du skulle lage denne saken for Aftenposten junior, måtte du utforme den på en helt annen måte enn om du skulle utformet samme sak for den ordinære avisutgaven som voksne leser.

Vanlige reportasjer er kompliserte og vanskelige å forstå for et barn dersom ordforrådet og de geografiske og geologiske kunnskapene man trenger for å forstå teksten, ikke er tilpasset en 9-åring. En voksen med særlige interesser for naturkrefter og jordskjelv ville på sin side syns at en vanlig nyhetsdekning i Aftenposten er for lite utdypende, og kanskje gå på nett for å søke opp mer informasjon.

Overbevise med budskapet

I markedskommunikasjon og kommunikasjon er det særlig viktig at budskapet overbeviser mottakeren, enten det dreier seg om å få ham eller henne til å kjøpe et produkt eller til å skifte mening. Om reklamefilmen ikke har en historie eller et budskap som treffer målgruppa, blir det ikke fart i salget. Det er altså viktig å kjenne og definere en målgruppe av flere grunner:

  • for å vekke interesse
  • for at budskapet skal bli forstått
  • for å kunne lykkes med formålet for budskapet
CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 05.04.2017

Læringsressurser

Innføring i markedskommunikasjon