Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvordan påvirker sosiale medier ungdommer i dag?

Dagens ungdommer bruker mye tid på sosiale medier. Hvilke konsekvenser får det? I denne oppgaven skal du skrive en drøftende tekst der du går inn på dette spørsmålet: Hvordan påvirker sosiale medier ungdommer i dag?
Mann rygger bakover når lys strømmer ut fra nettbrettet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tenk over

Hvordan blir du påvirket av sosiale medier?

Oppgave

Du skal skrive en drøftende tekst der du tar for dette spørsmålet:

Hvordan påvirker sosiale medier ungdommer i dag?

  • I teksten kan du gå inn på både negative og positive sider av hvordan sosiale medier påvirker ungdom.
  • Teksten skal være på to–tre A4-sider.
  • Vis til ulike argumenter og konkrete eksempler.
  • Gjør research på temaet. Finn og vurder skriftlige kilder du kan bruke i din egen argumentasjon. Se hvordan du kan gå fram i den relaterte artikkelen under.

Relatert innhold

Når du gjør nettsøk, kan du bruke strategier for navigasjon og bruk av søkeord, du kan planlegge og dokumentere søk, og du kan bruke lesestrategier.

Slik kan du bygge opp teksten

  1. Innledning: Gi en kort presentasjon av temaet du skal drøfte.
  2. Hoveddel: I hoveddelen drøfter du. Her skal du vise til ulike sider ved spørsmålet. Bruk gjerne et avsnitt til hvert hovedsynspunkt.
  3. Konklusjon: Her skal du oppsummere kort hva du har kommet fram til gjennom drøftingen.
  4. Kilder: Før en liste med kilder til slutt.

Relatert innhold

Du skal kunne trekke inn relevante kilder i fagtekster du leverer på skolen. Gode strategier hjelper deg å gjøre dette selvstendig og uten plagiat.

CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 23.06.2020

Læringsressurser

Mediebruk og mediedeltakelse