Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Registrer egne medievaner

Mine medievaner

I denne oppgaven skal du svare på en enkel undersøkelse om medievanene dine. Undersøkelsen er laget i Google-skjema, som er et enkelt verktøy for å lage slike undersøkelser. Ved å svare på denne undersøkelsen kan du bli mer klar over dine egne medievaner. Kanskje får du også ideer her til en liknende undersøkelse blant dine egne klassekamerater og venner.

Interaktivt spørreskjema: Hva er dine medievaner?

Diskuter resultatet

Gå så sammen parvis i klassen og se på sammendrag av svarene.

  • Hva kan dere trekke ut av dette sammendraget?
  • Diskuter så i klassen hva denne undersøkelsen kan si dere om unges medievaner.

Sammendrag av svarene på undersøkelsen vil dere finne her:

Medievaner – sammendrag av svar

CC BY-SASkrevet av Jan-Arve Overland.
Sist faglig oppdatert 03.05.2018

Læringsressurser

Mediebruk og mediedeltakelse