Hopp til innhold

Fagstoff

Funksjoner

Du kan dele opp koden din i ulike deler som utfører forskjellige oppgaver. Vi kaller disse delene for funksjoner. Dette bidrar til ryddigere kode og mindre sannsynlighet for feil.
Et samlebånd med robotarmer på begge sider klare til å gjøre hver sin del av produksjon. Foto
Åpne bilde i et nytt vindu

Lage en funksjon

For å lage en funksjon skriver du først function og navnet på funksjonen, etterfulgt av to parenteser. Deretter skriver du koden funksjonen skal utføre, inne i to krøllparenteser.

Javascript

1function LeggSammen() {
2    // Kode som kjøres når funksjonen kjøres.
3}

Kalle på en funksjon

For å kalle på en funksjon skriver du bare navnet på funksjonen. Ved å skrive LeggSammen(), vil koden du har skrevet inne i funksjonen LeggSammen() bli kjørt.

Funksjonskall med parametre

Når du kaller på en funksjon, kan du velge å sende parametre til funksjonen. Det vil si at du sender verdier til funksjonen. Først må du imidlertid sette attributter på funksjonen. La oss si at du ønsker at funksjonen skal legge sammen to tall. Da lager du en attributt for hvert tall. Attributter fungerer som variabler, men kan kun benyttes inne i funksjonen. En funksjon med attributter vil kunne se slik ut:

Javascript

1function LeggSammen(tall1, tall2) {
2    // Kode som kjøres når funksjonen kjøres.
3}

I dette eksempelet har vi muligheten til å sende to tall til funksjonen når vi kaller på den. Verdiene vi sender til funksjonen, kaller vi parametre. Et funksjonskall med parametre vil da se slik ut:

Javascript

1LeggSammen(5,2);

Funksjoner som returnerer en verdi

Vi skiller gjerne mellom funksjoner som utfører en handling og funksjoner som returnerer en verdi. En funksjon som skal starte et spill på nytt eller nullstille en tekstboks, trenger ikke nødvendigvis å returnere noen verdi. I enkelte tilfeller ønsker du å utføre en funksjon og gjennomføre en handling som returnerer et resultat av denne handlingen. Nedenfor ser du et eksempel på en funksjon som returnerer summen av to tall som er sendt til funksjonen:

Javascript

1function LeggSammen(tall1, tall2) {
2    return tall1+tall2;
3}

Vi kan for eksempel nå skrive LeggSammen(5,2) i koden vår, og dette vil da erstattes av summen av tallene, som er 7.

CC BY-SASkrevet av Jan Frode Lindsø.
Sist faglig oppdatert 28.02.2020

Læringsressurser

Grunnopplæring