Hopp til innhold

Fagstoff

Seriekobling – grunnleggende elektroteknikk, likestrøm

Kobler vi to motstander etter hverandre i en krets, vil den totale resistansen i kretsen være lik summen av resistansen til hver av motstandene. Vi skal se på noen regneeksempler.
Forskjellige elektroniske komponenter ligger strødd på et bord. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Totalresistans i seriekobling

Totalresistansen i en seriekobling blir lik summen av resistansene

R = R1 + R2 + R3 + R4 + …

R = totalresistansen til kretsen

Eksempel:

I en krets seriekobler vi to resistanser R1 = 10 Ω og R2 = 12 Ω. Hvor stor blir kretsens totale resistans?

R = R1 + R2 10 Ω + 12 Ω = 22 Ω

Til den samme kretsen kobler vi en tredje motstand R3 = 50 Ω i serie med de to andre. Hvor stor er nå kretsens totale resistans?

R = R1 + R2 + R3 10 Ω + 12 Ω + 50 Ω = 72 Ω

Strøm i seriekobling

Strømmen i en seriekobling er lik i alle deler av kretsen. Dette er på grunn av at strømmen kun har mulighet til å gå én vei.

I1 = I2 = I3.

Spenning i seriekobling

Summen av alle delspenninger i en seriekrets er lik den spenning som kretsen er tilkoblet.

U = UR1 + UR2 + UR3 + UR4 + …

Eksempel:

To motstander er seriekoblet, R1 = 10 Ω og R2 = 20 Ω og tilkoblet en spenning på U = 24 V.

Hvor stor spenning vil du måle over R1?

Kretsens totale resistans R = R1 + R2 10 Ω + 20 Ω = 30 Ω

Strømmen i kretsen er:

I = UR  24 V30 Ω = 0,8 A

Spenningen jeg vil måle UR1 = R1 x I 10 Ω x 0,8 A = 8 V


Hvor stor spenning vil du måle over
R2?

Spenningen jeg vil måle UR2 = R2 x I 20 Ω x 0,8 A = 16V

eller

UR2 = U – UR1 24 V – 8V = 16 V


Eksempel:

I en seriekrets av tre motstander R1, R2 og R3 måles delspenningene til
UR1 = 12 V, UR2 = 12 V og UR3 = 12 V. Hvor stor spenning er seriekretsen tilkoblet?

U = UR1 + UR2 + UR3 12 V + 12 V + 12 V = 36 V

Har resistansene R1, R2 og R3 samme motstandsverdi, eller kan de være ulike?

Da strømmen i en seriekrets alltid er den samme og spenningen over en motstand er produktet av strømmen og resistansen, må R1 = R2 = R3 fordi spenningene over dem var den samme UR1 = UR2 = UR3.

Strømmen i seriekretsen måles til I = 1 A. Hvor stor er hver av resistansene i kretsen?

R1 = R2 = R3  UR1I  12 V1 A = 12 Ω

CC BY-SASkrevet av Odd Ståle Vikene og Magnar Lynglund.
Sist faglig oppdatert 14.07.2017

Læringsressurser

Ohms lov