Hopp til innhold

Fagstoff

Parallellkoblinger – grunnleggende elektroteknikk, likestrøm

Parallellkobling av kretser er en viktig del av elektroteknikk. Vi skal her se nærmere på spenning (V), strøm (A) og motstand (Ohm) i kretsene.
Skjematisk tegning over en strøm (I) som er delt i to parallelle koblinger (I1 og I2). Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

R1=R2=10Ω

En resistans på 10 Ω som kobles i parallell til en annen resistans på 10 Ω, vil bare utgjøre halvparten så stor totalresistans mot strømmen, fordi strømmen nå har to mulige løp å ta. Kretsen slipper gjennom dobbelt så mye strøm.

Hovedstrømmen I blir lik summen av greinstrømmene IR1 og IR2.

Kirchhoffs første lov

I et greinpunkt er summen av alle inngående strømmer lik summen av alle utgående strømmer.

Strømmen i en parallellkobling I=I1+I2+I3+I4+ 

Eksempler

Eksempel 1

I en parallellkobling med to resistanser R1 og R2 måles greinstrømmene IR1= 2A og IR2= 4A.

Hvor stor er da kretsens hovedstrøm I?

I=IR1+IR2= 2A + 4A = 6A

Eksempel 2

I en parallellkobling med to resistanser R1 og R2 måles greinstrømmen

IR1= 2A

og hovedstrømmen I = 10 A. Hvor stor er da greinstrømmen IR2?

IR2=I –IR1= 10A – 2A= 8A

Delspenningene i en parallellkobling er alltid lik hovedspenningen.

U=UR1=UR2=UR3=UR4=…

Eksempel

I en parallellkobling med to resistanser R1 = 10 Ω og R2 = 15 Ω måles greinstrømmene IR1= 2A. Hvor stor spenning er parallellkretsen tilkoblet?

U=UR1=R1·IR1= 10Ωx 2A = 20V

Hvor stor er da greinstrømmen IR2?

IR2UR2=20V15Ω= 1,333A

Hvor stor er parallellkretsens totale resistans R?

I=IR1+IR2= 2A+ 1,333A= 3,333A

R=UI20V3,333A=6Ω

Totalresistansen i en parallellkobling (generell formel):

1R=1R1+1R2+1R3+1R4+...

Eksempel

Hvor stor totalresistans har en parallellkobling med to resistanser R1 = 10 Ω og R2 = 15 Ω ?

Formelen nedenfor gjelder for to og flere motstander:

R =11R1+1R2=1110Ω+115Ω= 6Ω

Vi kan også bruke en formel for to motstander:

R=R1·R2R1+R2=10Ω·15Ω10Ω+ 15Ω = 6Ω


I en parallellkobling er alltid totalresistansen R mindre enn den minste av de tilkoblede resistanser.

Eksempel

Hvor stor totalresistans har en parallellkobling med to resistanser R1 = 1 Ω og R2 = 1000 Ω?

R=R1·R2R1+R2=1Ωx1000Ω1Ω+ 1000Ω= 0,999Ω


Skjematisk tegning over en parallelkobling med 3 resistanser. illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

R1=10ΩR2=15ΩR3=20Ω,U=48V

Eksempel

Beregn parallellkretsens totale resistans og hoved- og greinstrømmer.

IR1=UR1=48V10Ω = 4,8AIR2=UR2= 48V15Ω= 3,2AIR3=UR3=48V20Ω= 2,4AI=IR1+IR2+IR3= 4,8A+ 3,2A+ 2,4A= 10,4AR=UI=48V10,4A= 4,615Ω


Skjematisk tegning over en kombinert serie- og parallellkobling. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

R1= 10Ω, R2= 15Ω, R3= 20Ω,U = 48V


Eksempel

Kombinert serie- og parallellkrets

Beregn hoved- og greinstrømmer samt spenningene over parallellkoblingen Up og UR3

Resistansen i parallellkretsen:

Rp=R1·R2R1+R2=10Ωx15Ω10Ω+ 15Ω= 6Ω

Kretsens totale resistans:

R=R3 +Rp= 20Ω + 6Ω = 26Ω

I=UR =48V26Ω= 1,846A

UR3=R3·I= 20Ω·1,846A = 36,92V

Up=Rp·I= 6Ω·1,846A = 11,076V

IR1=UpR1=11,076V10Ω= 1,1076A

IR2=UpR2=11,076V15Ω= 0,7384A


CC BY-SASkrevet av Odd Ståle Vikene.
Sist faglig oppdatert 06.05.2020

Læringsressurser

Ohms lov