Hopp til innhold

Fagstoff

5G-nettet

5G-nettet muliggjør rask og stabil trådløs dataoverføring. I denne artikkelen skal vi se på mulighetene 5G-nettet gir i hverdagen til folk og for industri og næringsliv.

Hva er 5G-nettverket?

5G-nettverket (femte generasjons mobilnett) ble lansert i 2019. Det er langt mer stabilt enn tidligere mobile datanettverk, det muliggjør raskere nedlastning og opplastning av data og har lavere forsinkelse. 5G er en nøkkelteknologi i framtidas digitale økosystem. Den vil være viktig for utvikling av selvkjørende biler, smarte hjem og mye annen framtidsretta teknologi.

Litt historikk

Det har skjedd ei enorm utvikling innenfor mobile datanettverk fra 1980-tallet og fram til i dag. Tidslinja nedenfor gir deg en enkel oversikt.

Forskjeller mellom 5G- og 4G-nettverk

En av de viktigste forskjellene mellom 4G- og 5G-nettverkene er at 5G bruker høyere frekvenser enn 4G: Mens 4G vanligvis bruker frekvenser under 6 GHz, bruker 5G også frekvenser over 24 GHz, som kalles millimeterbølgefrekvenser. Millimeterbølgefrekvensene gir 5G-nettverket høyere datahastighet, men de har kortere rekkevidde og har vanskeligere for å passere gjennom hindringer som bygninger og trær.

En annen forskjell er at 5G-nettverket bruker en avansert teknologi som kalles Massive MIMO (Multiple Input, Multiple Output). 5G-nettverket bruker flere antenner både på senderen og på mottakeren for å øke kapasitet og hastighet på nettverket.

En tredje forskjell er at 5G-nettverket har lavere forsinkelse (latens) enn 4G-nettverket. Dette betyr at tida det tar for en enhet å sende en forespørsel og motta et svar fra nettverket, er mye kortere med 5G enn med 4G. Dette er spesielt viktig for applikasjoner som krever rask respons, som selvkjørende biler og automatiserte produksjonsprosesser.

Sist, men ikke minst, bruker 5G-nettverket også forskjellige teknologier for å optimalisere datatrafikken og sikre at enhetene på nettverket får den beste tilkoblinga. For eksempel brukes Network Slicing (skivedeling), som deler opp nettverket i flere virtuelle nettverk som kan tilpasses forskjellige typer applikasjoner og enheter.

5G muliggjør Internet of things (IoT)

5G-nettet er opptil tjue ganger raskere enn dagens 4G-nett. I tillegg gir 5G langt bedre kapasitet. Det vil bli mulig å koble på et langt større antall enheter på nett og å sende og motta data for hver enkelt dings som er tilkobla.

Du har kanskje opplevd at mobilnettet blir veldig tregt eller kollapser når flere tusen mennesker skal sende snaps og videoer samtidig fra en stor konsert? Med 5G-nettet er faren for en kollaps langt mindre fordi Network Slicing (skivedeling) gjør at nødetater og annen kritisk informasjon alltid vil være prioritert i egne sendeområder.

Vi kan forvente at de fleste elektroniske enheter etter hvert vil kunne koble seg på 5G-nettet. Hodetelefonene dine vil kunne streame musikk rett fra din foretrukne musikkleverandør, du vil kunne streame musikk og video på klokker, biler, båter, tog, hytter, bussholdeplasser osv.

5G tar på mange måter ut potensialet i IoT (Internet of things). IoT krever et stort antall sensorer og enheter som kommuniserer med hverandre i tilnærma samtid, samt skybaserte datatjenester som er i stand til å analysere og handtere informasjon raskt og effektivt. Alt dette er langt enklere å få til med et trådløst og universalt mobilt datanettverk.

Store muligheter for industrien

5G-nettverket vil også gi store muligheter for næringslivet og industrien, for eksempel i form av avansert robotikk, automatisering og AI. Alt dette vil øke produktiviteten og effektiviteten i produksjons- og logistikkprosesser. God programmering, maskinlæring og/eller AI vil sette industrielle roboter som er avhengig av informasjon fra ei rekke industrielle sensorer, i stand til å operere nærmest autonomt.

Biler på et stort samleband i en produksjonshall. En bil i forgrunnen, med robotstyrte sveiseapparater på begge sider. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
Refleksjonsoppgave: 5G-nett vs. wifi

Når netthastighet og overføringskapasitet i det mobile nettet blir så gode som i 5G-nettet, blir kabelnettverk via fiber eller koaksialkabel i mange tilfeller overflødige.

  • Hvilke konsekvenser tror du dette kan få for bedrifter som i all hovedsak leverer kabla internettilkobling til private og bedrifter?

  • Hvilke fordeler og ulemper ser du ved å bruke 5G-nett i stedet for kabla nett og wifi?

CC BY-SASkrevet av Bjørnar Mortensen Vik.
Sist faglig oppdatert 08.05.2023

Læringsressurser

Internet of Things