Hopp til innhold

Fagstoff

Fagområdene på restaurant- og matfag

Du som har begynt på restaurant- og matfag, kan nå velge mellom elleve ulike fagområder å ta et fag- eller svennebrev i. Det ordinære utdanningsløpet er to år skolegang og to år læretid, før du kan gå opp til en fag- eller svenneprøve.
Bildekollasj av ulike fagområder i restaurant- og matfag, blant annet servitør, kokk, baker, slakter, kjøttskjærer, ferskvarehandler og konditor. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

De ulike fagområdene

Selv om det er elleve ulike fag-/svennebrev, er det også store likheter i i opplæringa innenfor disse faga.

Etter vg1 kan du velge mellom tre ulike programområder på vg2: kokk- og servitørfag, matproduksjon eller baker og konditor.

Vg2 kokk- og servitørfag

Etter vg2 kokk- og servitørfag kan du ta læretid innenfor kokkfag, ernæringskokkfag, servitørfag eller ferskvarehandlerfag. Alle disse faga jobber med mye av de samme råvarene, men med ulikt utgangspunkt og kundebehandling. Mens servitører og ferskvarehandlere har direkte kontakt med kundene, vil kokker og ernæringskokker som oftest jobbe mest med tilberedning av råvarene.

Vg2 matproduksjon

Etter vg2 matproduksjon kan du ta læretid innenfor slakterfag, kjøttskjærerfag, pølsemakerfag, industriell matproduksjon eller sjømatproduksjon. Felles for disse faga er at man jobber i produksjonsbedrifter som produserer store mengder mat av råvarene.

Her er det ofte mye maskinelt arbeid og bruk av høyteknologisk utstyr, men det brukes også mye manuelt arbeid, spesielt innenfor kjøttskjæring og slakting. God kunnskap om riktig behandling og bearbeiding av råvarer er viktig.

Vg2 baker og konditor

Etter vg2 baker og konditorfag kan du ta læretid innenfor bakerfag eller konditorfag. Det er store likheter innen hvilke råvarer man jobber med, og de samarbeider ofte for å fylle opp en disk med flere produkter eller med levering til butikk. Mens bakeren har størst fokus på produkter med gjær, vil konditoren ha mest fokus på søtsaker.

Merk!

Du kan ta læretid innenfor ferskvarehandlerfaget etter alle de tre vg2-områda.

Flere fag-/svennebrev

Ønsker du å ta flere fag-/svennebrev, vil læretida i fag fra samme vg2-område være ett år. Det vil si at hvis du ønsker å ta fagbrev som servitør etter å ha tatt fagbrev som kokk, trenger du ett år med læretid før du kan avlegge en ny fagprøve.

Fellestrekk innenfor fagområda

Selv om bedriftene er forskjellige og har ulike arbeidsoppgaver, så vil en del temaer være felles.

Blant annet vil alle fagområda ha fokus på bærekraft og på å ta gode miljøbevisste og ansvarlige valg for framtida. Det handler om å ha en bærekraftig matproduksjon, utnytte råvarene best mulig og redusere matsvinn og utslipp fra produksjonen.

Det jobbes med mye maskiner og utstyr som potensielt kan føre til skade, så arbeid med HMS vil være en del av arbeidshverdagen for alle fagarbeiderne innenfor restaurant- og matfag.

Et sterkt fokus på kvalitet og trygg mat er også noe som kjennetegner denne bransjen. Alle som jobber innenfor restaurant- og matfag, har mye kunnskap om og forståelse av hygiene og kvalitetsstyringssystemer i bransjen, i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

CC BY-SASkrevet av Einar Martin Kålen.
Sist faglig oppdatert 31.07.2023

Læringsressurser

Yrkene innen restaurant- og matfag