Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Yrkesidentitet

Det å tilhøre ei yrkesgruppe handler om å identifisere seg med noe og noen. Men hva betyr egentlig yrkesidentitet og yrkesstolthet? Jobb først med oppgavene individuelt, og diskuter så svarene med en medelev og resten av klassen.

Individuell oppgave

Se filmen, og bruk deretter noen minutter til å reflektere individuelt over spørsmålene og notere stikkord.

 1. Hvilke yrker er representert i denne filmen?

 2. Gjorde filmen deg motivert til utdanning innen noen av disse lærefagene? Begrunn svaret ditt.

 3. Lag din egen definisjon av begrepene

  1. yrkesidentitet

  2. yrkesstolthet

 4. Hvordan tror du yrkesidentitet utvikles?

 5. Hvordan viste yrkesutøverne i denne filmen yrkesstolthet?

 6. På hvilke måter kan en uniform være med på å vise yrkesstolthet?

Gruppeoppgave

Diskuter og reflekter med en eller to medelever og deretter i klassen.

 1. Hva innebærer yrkesidentitet og yrkesstolthet i restaurant- og matfag, og hva er forskjellen mellom disse begrepene?

 2. Hvordan kan dere utvikle yrkesidentitet gjennom opplæringa i restaurant- og matfag?

 3. Hvordan viste yrkesutøverne i denne filmen yrkesstolthet?

 4. På hvilke måter kan en uniform være med på å vise yrkesstolthet?

 5. Gjorde filmen dere motivert til utdanning innen noen av lærefagene dere så i filmen? Hvilke yrker, og hvorfor/hvorfor ikke?

CC BY-SASkrevet av Jannike Gausdal og Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 18.01.2023

Læringsressurser

Yrkene innen restaurant- og matfag