Hopp til innhold

Fagstoff

Slakter

Slakteryrket er et av verdens eldste yrker, og slakterens arbeid danner grunnlaget for all videre kjøttproduksjon. Slakteren jobber i moderne, industrielle slakterier som er underlagt strenge etiske og hygieniske krav.

Fakta

 • yrkesbetegnelse: slakter med svennebrev

 • utdanning: restaurant- og matfag vg1, matproduksjon vg2, slakterfag vg3 (opplæring i bedrift i to år)

 • eventuell videreutdanning: mesterutdanning, fagskole, generell studiekompetanse, høyskole, universitet

Hva gjør en slakter?

Som slakter tar du imot dyret på slakteriet og er med på hele avlivingsprosessen. Avlivingen ender med at den ferdige skrotten sendes videre i produksjonskjeden.

Slakteren legger grunnlaget for kvaliteten i alle videre ledd av kjøttproduksjonen fra bås til bord.

En slakter må ha gode kunnskaper om kjøtt som råvare og om hvilke forhold i slakteprosessen som påvirker kvaliteten. Yrket innebærer en del tunge løft, så du bør være i god fysisk form.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • mottak, driving, oppstalling og avliving av dyr
 • gjennomføring av slakteprosessen på en faglig korrekt måte
 • klargjøring av skrottene for videre bearbeiding
 • uttak og behandling av biprodukter
 • bruk og vedlikehold av håndverktøy, maskiner og utstyr
 • etterlevelse av strenge etiske og hygieniske krav

En dyktig slakter

 • har god kunnskap om dyrenes oppbygging og vet hva som er god kjøttkvalitet

 • arbeider på en effektiv og nøyaktig måte

 • har en bevisst etisk grunnholdning

 • har godt håndlag

Hvor kan jeg jobbe?

Som slakter kan du jobbe i moderne industrielle slakterier, men også i mobile slakterier eller gårdsslakterier knyttet til oppdrett og produksjon av for eksempel kjøttfe, rein og hjortedyr. Den kjøttfaglige kompetansen din kan også brukes i andre deler av kjøtt- og matbransjen.

To slaktere skjærer i kjøtt på et slakteri. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Relatert innhold

CC BY-NC-SASkrevet av FMO og FOHR.
Sist faglig oppdatert 29.05.2020

Læringsressurser

Yrkene innen restaurant- og matfag