Hopp til innhold

Fagstoff

Hodeskade

Alle former for slag mot hodet kan gi hodeskader som hjernerystelse, blødning på innsiden av skallen eller brudd i skallen. Det er også fare for at personen pådrar seg nakkeskade. Det kan være vanskelig å skille alvorlige og mindre alvorlige skader fra hverandre. Be derfor om hjelp.

Tegn på hodeskade

 • Blødning fra hodebunnen eller skade som gjør at du ser inn i skallen.
 • Blodtilblandet eller gul væske som renner ut fra øre eller nese.
 • Forvirring, irritabilitet eller bevisstløshet. Følg i så fall med på hvor lenge vedkommende er bevisstløs.
 • Personen husker ikke hva som har skjedd.
 • Hodepine og brekninger/oppkast.
 • Kramper.
 • Ustødig gange eller klarer ikke å løfte fot eller arm som vanlig.

Førstehjelpstiltak ved hodeskade

 • Ring 113, her vil du få veiledning og hjelp.
 • Legg personen ned, forsøk å heve hodet og skuldrene noe.
 • Beveg nakken minst mulig, da denne også kan være skadet.
 • Følg med på at personen puster.
 • Hvis personen slutter å puste, start hjerte- og lungeredning.
 • Hvis personen blør, stans blødningen.
 • Følg med på om personens bevissthet endres.

Relatert innhold

Når du står overfor en person som trenger førstehjelp, må du først finne ut hvor alvorlig situasjonen er.

Tidlig start av hjerte- og lungeredning kan være med å øke en persons mulighet til å overleve betydelig, her teller hvert minutt.

Kilder

Hodeskade, alvorlig. (2018). I T. Johannessen (red.), Norsk Helseinformatikk. Hentet 15. desember 2019 fra https://nhi.no/forstehjelp/hode-og-rygg/hodeskade-alvorlig/

Inndeling av hodeskader og tiltak. (2018). I I. Johansen og J. Blinkenberg (red.), Legevakthåndboken (6. utgave). Hentet 15. desember 2019 fra https://www.lvh.no/skader/hode-_nakke-_og_ryggskader/hodeskader/inndeling_av_hodeskader_og_tiltak#inndeling_av_hodeskader

CC BY-SASkrevet av Ellen Marie Myhre Dahl og Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 06.01.2020

Læringsressurser

Førstehjelp