Hopp til innhold

Fagstoff

Om naturferdsel

Til alle tider har vi mennesker brukt naturen. Transport og matauk, som jakt, fiske og høsting, skjedde i naturen fordi det var nødvendig for å klare seg. Stadig flere søker ut i naturen også i moderne tid. Her skal du få vite litt mer om bruken av naturen og framveksten av friluftslivet.

Framveksten av friluftslivet

Reflekter over

  1. Hvilket forhold har du til naturen? Hvorfor tror du at du har et slikt forhold til naturen?
  2. Hva er naturferdsel og friluftsliv for deg? Se gjerne på bildene i presentasjonen over.
  3. Hvilken type naturferdsel og friluftsliv liker du best, eller kunne du tenke deg å prøve? Grunngi svaret ditt.
CC BY-SASkrevet av Cathrine Dunker Furuly.
Sist faglig oppdatert 21.10.2019

Læringsressurser

Naturferdsel