Hopp til innhold

Fagstoff

Fagdag i naturferdsel, Vg1

For å få et forhold til naturen og ha lyst til å dra på tur, må du tilbringe tid i naturen. En godt planlagt fagdag kan bidra til både naturopplevelse, kunnskap om naturen, nysgjerrighet og mestring.
Ei jente sitter på en høyde med nydelig utsikt og holder i en kikkert. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I denne ressursen er det overordna målet at dere skal få et godt forhold til naturen og naturferdsel. Målet er også at dere skal ha nok kunnskap om og føle dere trygge nok i naturen til at dere kan dra på tur på egen hånd og bruke naturen også etter avslutta skolegang.

Det er lagt opp til en progresjon fra Vg1 til Vg2 og Vg3. Gjennom alle tre årene er fokuset på naturopplevelse og basisferdigheter. Naturopplevelse betyr i denne sammenhengen å bli glad i og sette pris på naturen. Basisferdigheter betyr grunnleggende ferdigheter som påkledning, bruk av kart og kompass, bålfyring og sporløs ferdsel. Med en progresjon kan dere strekke dere fra år til år og samtidig oppleve mestring. Her er det også mulig å koble inn det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling.

4 + 4 timer fagdag i et skogsområde i nærmiljøet

Tips til læreren

Tips til vellykket opplegg

Ikke gap over for mange læringsmål samtidig. Det tar tid å utvikle seg i naturferdsel og friluftsliv. Man må prøve og feile gjentatte ganger for å mestre og erfare.

Tips til forberedelse

Praktisk gjennomføring

 • Utgangspunktet for opplegget er to halve fagdager med stasjonsundervisning.
 • Alle skal innom alle stasjonene.
 • Del elevene inn i grupper og fordel dem på åtte poster. Hver gruppe gjennomfører fire poster den ene gangen og de fire neste den andre gangen.
 • For de gruppene som ikke skal lage eget bål (post 7), blir det likevel matpause på slutten av dagen med samling rundt bålet til ei av de andre gruppene.


Læringsmål

Eleven skal

 • få en god opplevelse av å være ute i naturen
 • kjenne til basisferdigheter som er viktige for å dra på tur på egen hånd

  • kle seg tilpasset været (kjenne til tre-lags-prinsippet), og grunngi hvorfor dette er gunstig
  • bruke kart og kompass til å orientere seg i kjent og ukjent terreng (ved hjelp av ledelinjer)
  • fyre bål og gjøre vurderinger rundt bålfyring
  • lage enkel mat på bål
  • ta hensyn til naturen og sporløs ferdsel

Stasjoner

Beregn rundt 20 minutter per stasjon. Noen stasjoner krever mer veiledning enn andre. Ved en god forberedelse er det mindre behov for veiledning på stasjonene.

Post 1. Landart

Landart er en kunstform der dere bruker det dere finner i naturen og setter det sammen til vakre former og installasjoner. Hva finner dere i naturen? Hva kan dere lage av dette? Vær kreative og bruk fantasien. Lag et kunstverk av ting dere finner i naturen, enten sammen i gruppa eller hver for dere. Ta bilde av det.

Post 2. Kart og kompass

Diskuter i gruppa, eventuelt også med faglærer. Bruk gjerne to ulike kart for å svare på oppgavene, for eksempel et orienteringskart og et turkart, begge bør dekke området fagdagen foregår på.

 1. Hva betyr det at målestokken er 1:50 000, 1:25 000, 1:100 000?
  • Hvor mange meter er dette i virkeligheten?
  • Hva er grønt, blått og brunt på kartet?
  • Hvordan ser en stein ut på kartet?
  • Hvordan ser en sti ut, og hvordan ser en veg ut?
  • Hva betyr det at ekvidistansen er 20 meter?
 2. Orienter kartet ved hjelp av kompasset, slik at kartet stemmer med terrenget og kartet er orientert mot nord.
 3. Ledelinjer er detaljer på kartet som er lett å følge i terrenget. Få et eksempel fra kartet av faglærer. Kan du finne flere eksempler på ledelinjer på kartet?
 4. Gå en runde i ei merka løype med et kart over området. (Løypa kan være merka i terrenget med for eksempel røde bånd.) Følg merkinga og merk av på kartet der du finner en orienteringspost. Legg merke til hvilke detaljer som finnes der o-posten er.

Post 3. Plast – genialt eller idioti?

Plukk søppel på veg til plassen der fagdagen skal være. Det kan være lurt å ha med noe å plukke i. Se på søpla, gå igjennom den og finn nedbrytningstid. Bruk oversikten over nedbrytningstid for avfall i Plast i naturen – plogging.

 • Hva av søpla gruppa har plukka, har lengst og kortest nedbrytingstid?
 • Hvilke konsekvenser kan det ha for nærmiljø, friluftsliv og naturopplevelse om søpla blir liggende?
 • Hva sier allemannsretten om søppel i naturen? (Det er lov å bruke telefonen.)
 • Foreslå en løsning på utfordringa med forsøpling i naturen som gjør at folk blir motiverte til å ta med søpla hjem.

Post 4. Skogens ro

Ta med deg sitteplata di. Finn deg en plass for deg selv under et tre eller på en stein, eller på en annen plass du synes er fin. Sitt der i minimum 5 minutter. Bruk sansene dine, eller bare tankene. Sett mobiltelefonen på lydløs eller i flymodus og legg den bort.

Post 5. Tre

Røde høstblad i grønn mose. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Plukk blad og kvister fra trær du ser. Finn ut hvilken type tre dette er, bruk gjerne en app eller søkemotor på telefonen for å bestemme hvilken art det er du har plukka.

Vet du forskjellen på løvtre og bartre? Klarer du å finne eksempler på begge? Ta bilde av bladene du finner.

Post 6. Digital fortelling

På denne stasjonen skal du starte med videoinnleveringa fra fagdagen. Last ned en app til videoredigering, om du ikke allerede har en på telefonen. (Viva video er gratis og kan fungere godt til denne oppgaven.) Du skal forberede deg på å lage ei digital fortelling, der du har med både bilder og video fra fagdagen og legger til tekst, stemme og musikk. Finn ut hvordan du kan legge inn video, bilde og å legge på tekst og stemme.

Post 7. Bålfyring

Kaffekoking på et firkantbål. Foto.

Ta utgangspunkt i ressursen Bålfyring. Alle har med seg to vedkubber hver.

 • Utarbeid minimum fire regler om bålfyring sammen i gruppa før dere går i gang.
 • Lag et firkantbål slik som i filmen.

Post 8. Lage mat på bål

Lag enkel mat på bål. Bruk gjerne ressursen Mat på tur som inspirasjon!


Vurdering

For at det skal skje læring, må du jobbe med noe, bearbeide det og gjerne også reflektere over hva du har gjort i etterkant ved å formidle det med egne ord. Ved å lage ei digital fortelling med video, bilder, tekst, stemme og musikk kan du sette ditt personlige preg på innleveringa. Ved å formidle noe til noen andre (som er det du gjør når du lager en video), får du bearbeidet det du har jobba med enda en gang. Se punktene under for nærmere beskrivelse.

 1. Hva betyr naturen for deg? Prøv å formidle dette ved å bruke både video, bilde og stemme.
 2. Hva jobba du med, og hvordan jobba du på de ulike stasjonene (post 1, 2, 3, 5, 7, 8)? Lærte du noe? Svar på spørsmålet ved å legge til bilde og video fra postene. Legg også på stemme og tekst for å beskrive mer.
CC BY-SASkrevet av Cathrine Dunker Furuly.
Sist faglig oppdatert 15.12.2020

Læringsressurser

Naturferdsel