Hopp til innhold

Fagstoff

Annonser for salg og merkevarer

Annonsen er fremdeles den viktigste reklamesjangeren, selv om den ofte har en beskjeden utforming. Måten annonsene er utformet på, har endret seg i takt med estetiske normer og tilgang til nye mediekanaler. I dag har annonsen en naturlig plass også i sosiale mediekanaler.
Fulle soloflasker står tett i tett, fotografert skrått ovenfra. Korkene og etikettene er røde, innholdet knallgult. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Annonse kommer fra fransk og betyr «å gjøre kjent». Annonsen var tidlig ute som format i trykte aviser, og det er – interessant nok – i denne litt beskjedne sjangeren reklamebransjen har sitt utspring.

Annonser er den mest brukte reklameformen for kontakt med kunder. Sjangeren brukes av både små og store markedsaktører. Virksomheter betaler for en annonse for å nå ut til en målgruppe for å gjøre kjent for eksempel et produkt eller en salgskampanje.

Fra tekst til levende bilder og influensere

Nærbilde av en annonsetekst fra 1800-tallet. Med varierte skrifttyper står det på fornem dansk hvilke «Emgrantskibe» med hvilke kapteiner som frakter emigranter til Amerika, og at det er billig frakt og «favorable» betingelser. Faksimile.

Rubrikkannonser, salgsannonser og merkevareannonser har vært brukt i aviser og magasiner i over hundre og femti år. De har vokst i omfang og størrelse og fått farge og et betydelig innslag av bilder.

I løpet av de siste tiåra er de sosiale mediene blitt de viktigste kanalene for annonsering, og bannerannonser på nettsider og i nettaviser brukes som reklame. Med det er animasjon og levende bilder blitt hyppige virkemidler i annonser. Og det er til og med blitt vanlig å bruke influensere som levende annonsører, både gjennom produktplassering og gjennom produktomtaler.

Sosiale mediekanaler og annonsering

Annonseformatene i sosiale medier varierer med kanalene. Stort sett er de tilpasset formatet på mobilskjermen og ikke minst mobilbruken: Vi holder telefonen på høykant og skroller nedover med tommelen.

De ulike sosiale mediene kommer med sine egne tjenester, løsninger og formater for annonsering. Facebook tilbyr annonsører på Instagram og Facebook et eget verktøy for å produsere og publisere annonser. Med nye sosiale medieteknologier oppstår også nye annonseringsformater, som for eksempel «linser» som annonsetype på Snapchat.

Sentrale sosiale mediekanaler for annonsering

  • Facebook

  • YouTube

  • Snapchat

  • Instagram

  • LinkedIn

  • Twitter

  • Pinterest

  • TikTok

Algoritmer styrer hvilket innhold som blir vist for hvem i sosiale medier, blant annet med utgangspunkt i persondata og innholdstagging. Gjennom betaling får virksomheter mulighet til å kjøpe seg algoritmestyring og når dermed deler av et målgruppesegment på bestemte tidspunkt.

Ikke lag annonser – lag tiktoks

Ei ung jente holder fram en smarttelefon. Skjermen er svart, og midt på lyser TikTok-logoen. Foto.

Teknologisk utvikling, nye sosiale medieplattformer og stadige endringer i brukervaner gjør det nødvendig å følge med på hva som fungerer i markedskommunikasjonen. Hvilke kanaler skal man velge for reklamekampanjer? Og hvordan må annonser planlegges og utformes?

Tenk over

Høsten 2020 åpnet TikTok opp for annonsering. Mediebyråer forteller at dersom du skal lykkes med å påvirke en mottaker til å kjøpe et produkt i denne kanalen, må du lage tiktoks. En tradisjonell annonse vil fungere dårlig.

Hvor enig er du i påstanden?

Oppmerksomhet, påvirkning og historiefortelling

En annonse skal primært vekke oppmerksomheten til mottakeren, uavhengig av om den er publisert i redaksjonelle eller sosiale medier. Den skal minne mottakeren om en merkevare, skape god stemning rundt et produkt og helst øke salget av en vare eller tjeneste.

Derfor må du må sørge for at annonsen har en interessant historie eller et godt poeng, og at den treffer mottakeren i en situasjon der hen har mulighet til å bruke tid på den.

Kilder

Pihl, R. og Selfors, S.E. (20.november 2020). Annonse. I Store norske leksikon. https://snl.no/annonse

Sosiale medier. Mediebyråforeningen. Hentet 29.april fra https://mediebyraaforeningen.no/medier/sosiale-medier/#

CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 22.04.2021

Læringsressurser

Produksjon av markedskommunikasjon