Hopp til innhold

Oppgave

Hva er mobbing?

Mobbing, trakassering og diskriminering som er knyttet til arbeidsplass og skole, kan gi store helseproblemer. Hva kan gjøres for å hindre slik atferd?

LK20LK06
Bildet viser ei jente som står for seg selv og er trist

Oppgave 1

Mobbing

  1. Hva legger dere i begrepet mobbing?
  2. Kjenner dere til at det skjer / har skjedd mobbing på skolen eller i sosiale medier?
  3. Hvis ja: Hva har du og andre på skolen gjort for å stanse mobbingen?
  4. Hvis nei: Hva har skolen gjort for å hindre mobbing?
  5. Hva er forskjellen på erting og mobbing?

Oppgave 2

Diskriminering og rasisme

Ta utgangspunkt i definisjonene av diskriminering og rasisme.

  • Gi eksempler fra nærmiljøet ditt på krenkende atferd.
  • Drøft og gi eksempler på hvordan vi kan/bør reagere på slik atferd.
Sist oppdatert 23.04.2020
Skrevet av Kjell Rosland

Læringsressurser

HMS for elever