Hopp til innhold

Fagartikkel

DNA i cellekjernen

Arvestoffet vårt ligger som koder langs flere DNA-tråder i alle cellekjernene våre. Når disse DNA-trådene (kromosomene) er utstrakte, blir de til sammen cirka to meter lange, men når arvestoffet komprimeres og pakkes for å bli klar til celledeling, får alt plass på en nålespiss.

LK20

Et unikt kodespråk – felles for alt liv

I dette emnet får du studere hvordan vårt arvestoff er bygd opp, og hvordan små forskjeller i DNA-koden gir ulike egenskaper. Dette gir deg grunnlag for å forstå arv og evolusjon, og hvordan genteknologi kan brukes.

DNA og genom

DNA er en forkortelse for "deoxyribonucleic acid", på norsk: deoksyribonukleinsyre. Hele arvematerialet – alt DNA-et til en organisme, kalles organismens genom. Det omfatter både genene og de delene av DNA uten kjent funksjon. Alle kroppscellene i en organisme har en kopi av genomet som inneholder all informasjonen til å lage og vedlikeholde organismen gjennom hele livet.

46 kromosomer. Mikroskopbilde.

Menneskets kromosomer sett i elektronmikroskop.

I hver menneskecelle er det 46 DNA-tråder som kalles kromosomer. Kromosom, "fargekropp", har fått navnet sitt fordi DNA lett lar seg farge når preparater skal studeres i mikroskop.

To og to kromosomer har anlegg for de samme egenskapene. Det er derfor 23 par kromosomer.

I hvert kromosompar er det ett kromosom fra mor og ett kromosom fra far. Du har altså fått akkurat like mye arv fra begge foreldrene dine.

Pakking av DNA-tråden

Vi vet at DNA-tråden er veldig tynn, og at den kan snurres og pakkes svært tett. Det er likevel ufattelig at 2 meter DNA kan få plass inne i en så liten cellekjerne.

Sammenligning av størrelser

I tabellen under øker størrelsen 10 ganger for hver kolonne du flytter til høyre.

  • Omtrent hvor stor er cellekjernen som rommer 2 meter DNA?
  • Hvor mange dyreceller er det plass til på 1 mm?
  • Hvor stor er en bakterie, et virus, røde blodceller og et ribosom? Kan du gjøre om måleenheten til millimeter?
Sist oppdatert 02.11.2019
Skrevet av Kristin Bøhle

Læringsressurser

Arvestoffet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?