Hopp til innhold

Oppgave

Oppsummeringsoppgaver til Gener arves og endres

Disse oppgavene tar deg gjennom hovedpunktene i emnet om gener som arves og endres. Oppgavene egner seg godt til repetisjon og gir deg en fin sjanse til å finne ut hva du har lært og forstått.

Oppgave 1. Memory

Lag par ved å finne bildet og ordet som hører sammen.

Oppgave 2. Begreper og forklaringer

Oppgave 3. Celledeling – dra og slipp

Figuren viser en modell av celledeling. Dra og slipp teksten til riktig sted i modellen.

Oppgave 4. Krysningsskjema med erter

Krysningsskjemaet under viser krysning av grønne og gule erter.

  1. Dra og slipp de like genutgavene til riktig plass. Sett det dominante allelet først.
  2. Til slutt plasserer du fenotypene der de hører hjemme.

Oppgave 5. Flervalgsoppgaver

Oppgave 6. Mutasjoner, arv og miljø

Sist faglig oppdatert 17.05.2023
Skrevet av Thomas Bedin og Kristin Bøhle

Læringsressurser

Gener arves og endres

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter