Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

City farm

Dyrk grønnsaker i byen og forsøk å produsere nok til å brødfø 200 familier. Husk å ta vare på jorda, spare på vannet og passe på økonomien. Klarer dere å produsere nok mat på en bærekraftig måte?
Skjermdump fra City farm, et spill om urban dyrking. Foto.

Om spillet

I dette spillet skal dere dyrke grønnsaker i en kjøkkenhage på en mest mulig bærekraftig og økonomisk måte. Dere må ta hensyn til kvaliteten på jorda og vannforbruk og vurdere innkjøp av frø og utstyr ut ifra de pengene dere har til rådighet.

Gjennom spillet kan dere lære

 • hvordan ulike faktorer påvirker om jorda drives bærekraftig eller ikke

 • hvordan dere kan planlegge pengebruken og ta høyde for uforutsette hendelser for å få størst mulig avling

 • hvordan ikke-levende og levende faktorer påvirker hverandre i et økosystem


Slik spiller dere City farm

Det tar omtrent ti minutter å spille City farm, men det er veldig nyttig å spille det flere ganger.

Spillet består av fem runder som tar deg gjennom fem vekstsesonger i denne urbane kjøkkenhagen.

En runde i spillet

 1. Dere starter hver runde med å kjøpe og så frø. Ved å klikke på en frøpose får dere opp hvor stor avling dere kan få, hvor mye vann avlingen krever, vanlige problemer som kan oppstå, og lignende.

  Dere kan velge å kjøpe tillegg som gjødsel, vanningsanlegg, kalk og kompostbinge. Noen av disse kan være nyttige å ha når det oppstår uventede hendelser, men de koster penger, så dere må vurdere hva dere har råd til.

 2. Så frø ved å klikke og holde på frøposen og dra den over til en ledig pallekarm. Nå begynner tida å gå, og frøene spirer. Når det blir sommer, kommer det opp et lykkehjul som dere skal spinne. Lykkehjulet avgjør hvilken tilfeldig hendelse som skjer denne sommeren.

 3. Når det blir høst, skal avlingene høstes, og dere får vite hvor stor avling dere fikk, og hvordan det står til med jorda og vanntilgangen. Hvis dere klarte å produsere mat til over 200 husholdninger, får dere et overskudd som dere kan bruke på investeringer i neste runde. Dere kan få maksimalt 20 bærekraftspoeng i hver runde.

 4. Etter fem runder/år får dere et resultat som viser hvor mye mat dere har produsert, og hvor bærekraftig produksjonen har vært. Bærekraftigheten beregnes ut ifra hvor mye mat dere har produsert, forbruket av vann og tilstanden til jorda.

Spill spillet

Spillet City farm

Ordliste
engelsknorsk
weedugress
mulchjorddekke, strø
cropavling
irrigationkunstig vanning
limekalk
rain catchmentoppsamling av regnvann
droughttørke
slugsnegle
farm sharesstørrelse på avlingen
surplusoverskudd

Underveis i spillet / etter å ha spilt

 • Hvordan gikk det?

 • Brukte dere en strategi når dere spilte? Forklar strategien deres og argumenter for hvorfor dette er en god strategi.

 • Se på grønnsakhagen som et økosystem. Hvilke biotiske og abiotiske faktorer finnes det i denne grønnsakhagen?

 • Gi eksempler på hvordan dere som dyrker, kan påvirke samspillet i dette økosystemet.

 • Hvilke tiltak i spillet kan bidra til bedre jordhelse?

 • Hva kunne dere gjøre for å bruke så lite vann som mulig?

 • Hvis dere sår den samme grønnsaken i en pallekarm to år på rad, får dere beskjed om at det er lurt å rotere på avlingene. Hva betyr dette, og hvorfor er det en god idé?

 • I spillet brukes begrepet bærekraftig. Hva ligger i dette begrepet slik det brukes i spillet? Er dere enige i at dyrkningen i dette spillet er bærekraftig? Er denne måten å dyrke på økologisk? Hvis ikke, hvilke endringer må i så fall gjøres for at dyrkningen skal bli økologisk?

 • De siste årene har det vært veldig populært med bynært landbruk, og mange har dyrket grønnsaker hjemme.

  • Hvorfor har dette blitt så populært, tror dere?

  • Hvordan kan det å dyrke sin egen mat påvirke synet på maten som bøndene produserer?

Vurder spillet

 • På hvilken måte gir spillet et rett bilde av hvordan det er å dyrke grønnsaker?

 • Hvilke forenklinger er gjort, sammenliknet med virkeligheten?

 • Dette spillet er utviklet i USA. Hvilke endringer viller dere gjort på spillet for å tilpasse det til norske forhold? Burde det vært forskjell på innholdet i spillet alt etter hvor i Norge man befinner seg også? Diskuter.

Egenvurdering

Tenk deg at denne grønnsakdyrkningen har vært et prosjekt i byen dere bor i. Dere har fått i oppgave å skrive en kort rapport fra prosjektet til ordføreren i byen. Rapporten bør inneholde disse punktene:

 • hvorfor prosjektet ble startet opp

 • hvordan prosjektet har blitt gjennomført

 • hvilke forbedringer som kan gjøres i prosjektet

 • hvorfor man bør forlenge prosjektet

Relatert innhold

En film som viser hvordan det er mulig å drive økologisk landbruk på en bærekraftig måte.

Kilde

WGBH Educational Foundation. (2013). City Farm. PBS LearningMedia. https://www.pbslearningmedia.org/resource/sust13.sci.eco.cityfarm/city-farm/

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 18.08.2022

Læringsressurser

Spill