Hopp til innhold

Fagstoff

Sopp, alger og encellede organismer

I tillegg til bakterier og virus hører også sopp, alger og encellede organismer med til mikroorganismene. Alger er planter, encellede organismer er dyr, og sopp er noe midt imellom.

Kollasj med bilder av ulike typer sopp. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Sopp – trekk fra både planter og dyr

Når du hører ordet «sopp», tenker du kanskje på fluesopp eller kantarell? Selve soppen består av tusenvis av tråder (hyfer) nede i jorda. Fluesoppen og kantarellen er formeringsorganet til det som er selve soppen. Denne delen av soppen kalles fruktlegemet. Hos muggsopper ser man sopphyfene lettere, og her er fruktlegemet mindre framtredende enn hos de soppene vi spiser.

Noen fellestrekk hos sopp og planter er at de formerer seg med sporer, og at de er ubevegelige. Soppene har også cellevegger, men de består av kitin og ikke av cellulose som hos plantene. Soppene er plassert i et eget rike (soppriket), siden de mangler klorofyll og ikke kan «lage» sin egen næring.

Hvite tråder i brun jord. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Siden sopp ikke kan drive fotosyntese, må de ta opp organiske forbindelser fra andre organismer. Mange av soppene skaffer seg næring fra nedbrytning av døde planter eller ved å leve i symbiose med andre organismer. Fordøyelsen foregår på utsiden av kroppen, og de tar opp næringen gjennom den ytre overflata.

Både sopp og dyr har glykogen og fett som opplagsnæring, og aldri stivelse som hos plantene.

Alger

Nærbilde av flagelat. Foto.

Alger er organismer med fotosyntese, og de lever hovedsakelig i vann. De kan bestå av én eller flere celler. De encellede algene kalles gjerne planteplankton.

Blågrønnbakterier (som til tross for navnet er alger) kan produsere giftstoffer som gjør vannet de er i, giftig. Det er også alger som gjør blåskjell giftige under spesielle forhold.

Encellede dyr – protozoer

Protozoer er dyr som består av kun én celle. De har cellekjerne, men mangler nervesystem og organer for å frakte næring og avfallsstoffer. De lever som regel som parasitter på andre organismer. Noen typer protozoer er:

  • sporedyr (plasmodiumarter gir malaria, og Toxoplasma gondii gir toksoplasmose)
  • flagellater (giardia)
  • amøber
Mikroskopbilde av en parasitt med tråder. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kilder

Gulden, G., Eckblad, F. og Høiland, K. Sopp. (2017, 11. desember). Hentet 18. mai 2020 fra https://snl.no/sopp

Mattilsynet. (2013, 30. mai). Algegifter (algetoksiner). Hentet 18. mai 2020 fra https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/biologiske_gifter/algegifter/algegifter_algetoksiner.5690

Tønjum, Tone. (2019, 1. juni). Protozoer. Hentet 18. mai 2020 fra https://sml.snl.no/protozoer

CC BY-SASkrevet av Ragnhild Baglo og Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 18.05.2020

Læringsressurser

Mikroorganismer