Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Forsøk: Kan dere bekrefte femsekunders-regelen?

Du har kanskje hørt den uskrevne regelen om at dersom du mister mat på bakken, men tar den opp i løpet av fem sekunder, så er det fortsatt trygt å spise den? I dette forsøket skal dere teste om denne regelen er til å stole på.
Overrasket jente i hvit kjole søler smoothie. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hensikt

Bli kjent med ulike mikroorganismer og lær hvordan de vokser og sprer seg, samtidig som dere bruker vitenskapelig metode for å undersøke betydningen av tid i forbindelse med håndtering av mat.

Oppgave

I dette forsøket skal dere i grupper designe et forsøk for å teste femsekunders-regelen.

Del 1. Planleggingsfase

Jobb i grupper på to til fire elever. Sammen skal dere designe et forsøk for å teste om femsekunders-regelen stemmer. Forsøket skal være mulig å gjennomføre i løpet av en undervisningsøkt.

 1. Ha en idémyldring der dere setter opp hypoteser. Velg én hypotese dere vil teste ut.

 2. Her er noen spørsmål det kan være lurt å tenke på når dere planlegger:

  • Hvordan kan dere teste hypotesen på best mulig måte?

  • Hva er det som avgjør om mat som mistes på bakken, er spiselig eller ikke?

  • Hvilke faktorer påvirker vekst av mikroorganismer?

  • Har det noe å si hvilken type mat som blir mistet?

  • Har det noe å si hvilket underlag maten blir mistet på?

 3. Lag en detaljert plan over hvordan dere ønsker å gjennomføre forsøket. Hva skal gjøres når, hvilke målinger skal dere ta, og hvordan skal målingene gjennomføres?

 4. Diskuter planen med læreren deres før dere setter i gang.

Del 2. Gjennomføring av forsøket

 1. Finn fram agarskåler til dyrking av mikroorganismer.

 2. Gjennomfør forsøket etter planen dere har laget. Husk å notere hvordan dere gjennomførte forsøket og eventuelle utfordringer eller feilkilder.

 3. Skriv navn og annen nyttig informasjon på undersiden av agarskålene.

 4. Sett skålene med bunnen opp i et varmeskap hvor temperaturen er 37 °C. La skålene stå i to døgn.

 5. Undersøk mikroorganismene. Ta gjerne bilder av agarskålen med bakterier for å dokumentere veksten.

Del 3. Dokumentasjon og videre arbeid

Her kan gruppa enten lage en film, en skriftlig rapport eller en muntlig presentasjon av forsøket. Presentasjonen av forsøket må inneholde design, gjennomføring, resultater, diskusjon og konklusjon. Ha med figurer og bilder underveis.

Presentasjon av resultater

 1. Hva er den avhengige og den uavhengige variabelen i forsøket?

 2. Hvordan kan dere presentere resultatene fra forsøket på best mulig måte?

Diskusjon og konklusjon

 1. Beskriv resultatene deres.

 2. Gi en forklaring av resultatene dere har kommet fram til.

 3. Hvordan vil dere vurdere styrker og svakheter av metoden deres?

 4. Kan dere se effekten av ulike underlag? Begrunn svaret.

 5. Kan dere se effekten av ulike typer mat? Begrunn svaret.

 6. Hvilke feilkilder noterte dere, og hvordan kan feilkildene tenkes å ha påvirket resultatene dere har fått?

 7. Kan dere bruke resultatene deres til å si noe generelt om sammenhengen mellom tiden maten ligger på bakken og vekst av mikroorganismer? Diskuter.

 8. Ble hypotesen verifisert? Eller ble den falsifisert og må forkastes på bakgrunn av dette forsøket? Diskuter.

 9. Prøv å oppsummere det dere har lært av forsøket, i tre hovedpunkter. La disse være en del av konklusjonen deres.

Del 4. Sammenlign alle resultatene i klassen

 1. Samle resultatene til alle gruppene i et regneark, og sammenlign resultatene for hele klassen. Hva er likt? Hva er forskjellig?

 2. Del erfaringer med hverandre. Hva fungerte? Hva burde ha blitt gjort annerledes?

Kilde

Forsøket er utarbeidet med utgangspunkt i artikkelen
Boquist, B. T. (2014, 13. mars). Nå er fem-sekunders-regelen bekreftet som sann. Tek.no. Hentet 5. mai 2022 fra https://www.tek.no/nyheter/nyhet/i/mRydgO/naa-er-fem-sekunders-regelen-bekreftet-som-sann

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Camilla Øvstebø, Guro Øistensen Jørgensen og Elida Arstad Skøien.
Sist faglig oppdatert 05.05.2022

Læringsressurser

Mikroorganismer