Hopp til innhold

Fagartikkel

Linjediagram/kurvediagram

Linjediagram, eller kurvediagram, egner seg best når vi ser på en utvikling over tid. For eksempel vil et tallmateriale som viser antall arbeidsledige over en tidsperiode, være gunstig å presentere i et kurvediagram.

Bilde av et linjediagram

Fra statistisk sentralbyrå kan vi hente opplysninger om for eksempel antall arbeidsledige menn og kvinner i Norge over en tidsperiode.

Kurvediagrammene ovenfor illustrerer utviklingen fra 1996 til 2008.

Sist faglig oppdatert 21.11.2018
Skrevet av Stein Aanensen og Olav Kristensen

Læringsressurser

Grafisk framstilling

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter